NASZA AKTUALNA OFERTA

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawców wobec pracowników oraz pracowników wobec pracodawców w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Sądów Administracyjnych i Sądów Apelacyjnych
termin: 14 maj WARSZAWA, 21 maja POZNAŃ, 23 maja KRAKÓW, 28 maja GDAŃSK
prowadzący: Zbigniew Szczuka sędzia w Sądzie Okręgowym Warszawa  Praga w Warszawie. Od ponad 30 lat zajmuje się szeroko rozumianą problematyką prawa pracy. Wieloletni wykładowca prawa pracy dla aplikantów radcowskich


Naruszenie dóbr osobistych, dyskryminacja, mobbing i konflikt interesów
termin:  18 maj 2018 WARSZAWA
prowadzący: Zbigniew Szczuka sędzia w Sądzie Okręgowym Warszawa  Praga w Warszawie. Od ponad 30 lat zajmuje się szeroko rozumianą problematyką prawa pracy. Wieloletni wykładowca prawa pracy dla aplikantów radcowskich