Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa oraz Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji oraz Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zaprasza na szkolenie

 


PRAWO PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE NOTARIALNEJ


PROGRAM SZKOLENI

⚖️ pojęcie nieruchomości (nieruchomość budynkowa, lokalowa, gruntowa)

⚖️ charakter prawny prawa pierwokupu

⚖️ źródła prawa pierwokupu

⚖️ forma i skutek zastrzeżenia prawa pierwokupu,

⚖️ ujawnienie prawa pierwokupu w księdze wieczystej,

⚖️ warunkowa umowa sprzedaży,

⚖️  obowiązek zawiadomienia uprawnionego

⚖️ oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu

⚖️ oświadczenie o niewykonaniu prawa pierwokupu

⚖️ zapłata ceny przez wykonującego prawo pierwokupu,

⚖️ umowa przeniesienia własności

⚖️ wygaśnięcie prawa pierwokupu

⚖️ ustawowe prawo pierwokupu:

 • pierwokup z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • pierwokup z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
 • pierwokup z ustawy o lasach,
 • pierwokup z ustawy prawo wodne,
 • pierwokup z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • pierwokup z ustawy o ochronie przyrody,
 • pierwokup z ustawy o portach i przystaniach morskich,
 • pierwokup z ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,

⚖️ ustawowe prawo pierwokupu a sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym

⚖️ zbieg prawa pierwokupu

⚖️ niepodzielność prawa pierwokupu

⚖️ niezbywalność prawa pierwokupu

⚖️ skutki naruszenia prawa pierwokupu

⚖️ przegląd orzecznictwa dot. prawa pierwokupu

⚖️ rozwiązywanie kazusów.


PROWADZĄCA

Joanna Kaczmarek– zastępca notarialny w kancelarii notarialnej w Warszawie, doktor nauk prawnych, absolwentka prawa Uniwersytetu Warszawskiego, europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja administracja, a także prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Powyższe studia ukończone z wyróżnieniem. Temat pracy doktorskiej „Ewolucja odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej”. Wykładowca Uczelni Łazarskiego. Promotor prac magisterskich dotyczących gospodarowania i obrotu nieruchomościami. Wykładowca na kursach przygotowujących aplikantów notarialnych do egzaminu notarialnego.

📌 MASZ PYTANIA?

tel. +48 732 968 844
tel. +48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

ORGANIZATOR

 • Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
 • Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
 • LAW Center Club

miejsce: Warszawa ul. Grodzieńska 21/29

budynek Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

parking: bezpłatny


termin:  21 kwietnia 2018

początek: godzina 10.00


cena: 449 zł brutto


cena szkolenia obejmuje:
– 5 godzin szkolenia,
– materiały szkoleniowe,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– certyfikat uczestnictwa
–  punkty ORA i OIRP


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o.
 2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
 3. Kontakt ze strony Międzynarodowego Centrum Badań Rozwoju i Edukacji z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
 4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
 5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl lub telefonicznie +48 732 968 844