szkolenie


Szkolenie przeznaczone jest dla szkół i placówek oświatowych: dyrektorzy, wicedyrektorzy, sekretarki, osoby zatrudnione w sekretariacie oraz osoby ubiegające się o prace w szkole lub placówce oświatowej

.

PROGRAM SZKOLENIA :

.

Budowa aktów prawnych

Zmiany w Ustawie o systemie oświaty i obowiązywanie Ustawy Prawo oświatowe.

Zmiany w wybranych rozporządzeniach MEN, wchodzące w życie do roku szkolnego 2017/2018.

Akty prawa wewnętrznego: statut, regulaminy, budowa uchwały rady pedagogicznej, zarządzenie dyrektora, decyzje administracyjne dyrektora szkoły/placówki. Konstrukcja

Przebieg szkolenia ma charakter warsztatowy, zostanie poparty ciekawą prezentacją i dyskusją z uczestnikami. Dla uczestników przewidziane są oprócz materiałów szkoleniowych pakiety gotowych wzorów dokumentów.

 

MASZ PYTANIA?

,

 +48 538 148 480     +48 538 148 481

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

📌 termin 29 listopada 2017

📌 miejsce Toruń

 📌 cena: 299 zł netto

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 6 godzin akademickich,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

REZERWACJA GRUPOWA:

+48 538 148 480
+48 538 148 481
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)