ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAŃ ROZWOJU I EDUKACJI

zaprasza na szkolenie


PODSTAWY PRAWA W BIZNESIE


DLA KOGO?

Zapraszamy, przedsiębiorców, oraz wszystkie zainteresowane osoby.


PROGRAM SZKOLENIA :

1. PRAWO CYWILNE (zarys) – 7 godzin

2. POSTĘPOWANIE CYWILNE (zarys) – 7 godzin

3. PRAWO HANDLOWE – 6 godzin

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Kadra dydaktyczna Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji


OBSŁUGA SZKOLENIA

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03- 750 Warszawa
+48 732 968 844
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl


terminy:
12-14 października 2018 WROCŁAW, KRAKÓW,

19-20-21 października ŁÓDŹ


Cena: 499 zł brutto (za 3 dni szkolenia)

Cena szkolenia obejmuje:
– 20 godzin wykładu,
– materiały szkoleniowe
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria/sala szkoleniowa:

sobota/dzień roboczy:

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek tylko dzieci i młodzież)

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek tylko dzieci i młodzież)

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Operator sp. z o.o. w związku z udziałem w szkoleniu.

2. Administratorem danych jest: Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grodzieńskiej 21/29,

3. Zapoznałem(-am) się z treścią Polityki przetwarzania danych osobowych w MCBRiE, w tym z klauzulą informacyjną o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz jestem świadomy moich praw dostępu do treści swoich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, tj. wycofania zgody w każdym czasie.

 Rejestracja na szkolenie jest potwierdzeniem wyrażenia zgody.

/* */