szkolenie


Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się rozliczaniem podatków międzynarodowych, głównych księgowych, księgowych, osób specjalizujących się w rozliczaniu podatków oraz rozliczających wszelkie koszty pracowników delegowanych za granicę.

Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, opodatkowania zakładów oraz kwestii podatkowych.

PROGRAM KURSU:

 Interpretacja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

1. Zagadnienia ogólne

 • Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego (umiejscowienie w systemie źródeł prawa w Polsce, właściwe organy, rola OECD, Model Konwencji OECD)
 • Bezpośredni skutek umów międzynarodowych
 • Wprowadzenie do europejskiego prawa podatkowego. Zasady ogólne prawa Unii Europejskiej, Zakaz dyskryminacji. Swoboda przedsiębiorczości. Zasada proporcjonalności.
 • Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (“TSUE”).
 • Konstrukcja poszczególnych umów

2. Rezydencja podatkowa

 • Obowiązek podatkowy (znamiona podlegania w Polsce nieograniczonemu i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) – case study.
 • Zakres podmiotowy Modelu Konwencji OECD
 • Orzeczenia sądów i interpretacje indywidualne

3. Zyski przedsiębiorstw – case study

4. Zakład – case study

 • Zakład podatkowy jako podatnik podatku dochodowego
 • Zakład podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Zakład podatkowy w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Znamiona zakładu podatkowego – Case study
 • Działalność przygotowawcza i pomocnicza w świetle Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku
 • Plac budowy jako zakład podatkowy – Case study
 • Działalność prowadzona poprzez zależnego przedstawiciela
 • Rozrachunki między jednostką macierzystą a zakładem podatkowym na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Metoda bezpośredniego przypisywania zysków zakładowi podatkowemu. Metoda pośredniego przypisywania zysków zakładowemu podatkowemu- Case study
 • Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w odniesieniu do rozliczeń pomiędzy zakładem podatkowym a jednostką macierzystą.
 • Rozliczanie strat zakładu podatkowego
 • Przypisywanie kosztów i przychodów do miejsca położenia zakładu podatkowego. Sposób dokumentowania: faktura, nota
 • Przedstawienie wyniku zakładu podatkowego w deklaracji jednostki macierzystej
 • Różnice kursowe
 • Wyposażenie zakładu w kapitał, towary handlowe, środki trwałe – VAT, PDOP
 • Omówienie aktualnych orzeczeń sądów administracyjnych, interpretacji podatkowych.

5. Metody unikania podwójnego opodatkowania- casy study.

 • Metoda kredytu podatkowego (zaliczenia)
 • Metoda Wyłączenia z opodatkowania z zastrzeżeniem progresji
MASZ PYTANIA?

,

 +48 538 148 480     +48 538 148 481

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl


miejsce: Warszawa

termin: 12 grudnia 2017

cena: 499 brutto

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 6 godzin,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

REZERWACJA GRUPOWA:

+48 538 148 480
+48 538 148 481
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)