szkolenie


CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie się z elementami i strukturą podatku od towarów i usług w 2018.

PROGRAM:

 • Zakres opodatkowania podatkiem VAT,
 • czynności podlegające opodatkowaniu i czynności wyłączone z opodatkowania,
 • podstawowe definicje,
 • obowiązek podatkowy,
 • miejsce świadczenia,
 • podstawa opodatkowania,
 • zasady wymiaru i poboru podatku,
 • stawki podatkowe,
 • odliczenia i zwrot podatku,
 • rejestracja w podatku VAT,
 • deklaracje i informacje podsumowujące,
 • zapłata podatku,
 • dokumentacja podatkowa,
 • faktury i ewidencje,
 • zwolnienia w podatku VAT,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),
 • sprzedaż wysyłkowa z terytorium i na terytorium kraju,
 • transakcje łańcuchowe i transakcje trójstronne,
 • nowe środki transportu a VAT,
 • eksport towarów a VAT,
 • import towarów a VAT,
 • import usług a VAT,
 • pierwsze zasiedlenie,
 • mali podatnicy a podatek VAT,
 • ulga za złe długi,
 • odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach.

PROWADZĄCY:

dr Tomasz Kiszka – radca prawny (LB -1499), doradca podatkowy (nr wpisu 12181) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie, specjalność finanse i bankowość. Wykładał prawo administracyjne i postępowanie administracyjne na niepublicznych uczelniach wyższych. Obecnie adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu (prowadzi zajęcia : prawo gospodarcze i prawo podatkowe). Aktualnie realizuje studia podyplomowe na SGH w Warszawie na kierunku ceny transferowe i zarządzanie podatkami. Współpracuje z kancelariami prawnymi i kancelariami doradztwa podatkowego  w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego. Członek zespołu ekspertów z zakresu rachunkowości, audytu, finansów i podatków ZEFiR-Hlx sp. z o.o. Autor publikacji z zakresu prawa i podatków. Współautor podręczników dla osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego, wydawanych przez Podatkową Oficynę Wydawniczą. Prowadzi także własną praktykę, zajmując się doradztwem podatkowym i prawnym dla przedsiębiorców. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego przy restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w zakresie podatku CIT, międzynarodowego prawa podatkowego oraz cen transferowych. Doradza oraz reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach podatkowych oraz reprezentuje przedsiębiorców przed sądem administracyjnym.

ORGANIZATOR:
Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego

INFORMACJE

tel. +48 732 968 844   tel. +48 796 194 576

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

📌 TERMIN:
20 kwietnia 2018 Warszawa

📌 CENA :
405,69 zł netto +23% VAT

📌 CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:
– 6 godzin szkolenia,
– materiały szkoleniowe
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Punkty ORA i OiRP


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria/sala szkoleniowa:

sobota/dzień roboczy:

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek tylko dzieci i młodzież)

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek tylko dzieci i młodzież)

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)