szkolenie


CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie się z elementami i strukturą podatku dochodowego od osób prawnych w 2018 r

PROGRAM:

 • Podmiot i przedmiot opodatkowania
 • źródła przychodów i obowiązek podatkowy,
 • nieodpłatne świadczenia,
 • rok podatkowy,
 • zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe,
 • koszty uzyskania przychodów,
 • środki trwałe i WNiP,
 • leasing,
 • różnice kursowe,
 • dochód,
 • strata podatkowa,
 • podmioty powiązane i podatkowa grupa kapitałowa,
 • pobór podatku i zeznania roczne,
 • ceny transferowe,
 • podatkowa grupa kapitałowa.

PROWADZĄCY:

dr Tomasz Kiszka – radca prawny (LB -1499), doradca podatkowy (nr wpisu 12181) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie, specjalność finanse i bankowość. Wykładał prawo administracyjne i postępowanie administracyjne na niepublicznych uczelniach wyższych. Obecnie adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu (prowadzi zajęcia : prawo gospodarcze i prawo podatkowe). Aktualnie realizuje studia podyplomowe na SGH w Warszawie na kierunku ceny transferowe i zarządzanie podatkami. Współpracuje z kancelariami prawnymi i kancelariami doradztwa podatkowego  w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego. Członek zespołu ekspertów z zakresu rachunkowości, audytu, finansów i podatków ZEFiR-Hlx sp. z o.o. Autor publikacji z zakresu prawa i podatków. Współautor podręczników dla osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego, wydawanych przez Podatkową Oficynę Wydawniczą. Prowadzi także własną praktykę, zajmując się doradztwem podatkowym i prawnym dla przedsiębiorców. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego przy restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w zakresie podatku CIT, międzynarodowego prawa podatkowego oraz cen transferowych. Doradza oraz reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach podatkowych oraz reprezentuje przedsiębiorców przed sądem administracyjnym.

ORGANIZATOR:
Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego

INFORMACJE

tel. +48 732 968 844   tel. +48 796 194 576

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

📌 TERMIN:
19 kwietnia 2018 Warszawa

📌 CENA :
405,69 zł netto+23 %VAT

📌 CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:
– 6 godzin szkolenia,
– materiały szkoleniowe
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Punkty ORA i OiRP


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria/sala szkoleniowa:

sobota/dzień roboczy:

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek tylko dzieci i młodzież)

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek tylko dzieci i młodzież)

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)