szkolenie


LAW CENTER CLUB, Profesorskie Centrum Badań Rozwoju i Edukacji oraz Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zaprasza na szkolenia  NIERUCHOMOŚCI W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM I UPADŁOŚCIOWYM ⚖️ oraz ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW.

Szkolenie jest realizowane przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa oraz Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji afiliowaną przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Szkolenie jest częścią kursu przygotowującego do egzaminu państwowego dla doradców restrukturyzacyjnych

⚖️ ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

Celem szkolenia jest:

  1. przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw
  2. Prezentacja sprawozdań finansowych oraz sposobu ich czytania i interpretowania zawartych w nich informacji.
  3. Zapoznanie uczestników szkolenia z wpływem podejmowanych decyzji na kondycję finansową przedsiębiorstwa
  4. Omówienie metodologii oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
  5. Prezentacja najważniejszych metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu finansami.

PROGRAM SZKOLENIA :

⚖️ Biznes plan

⚖️ Księgowość a rachunkowość zarządcza

⚖️ Sprawozdanie finansowe, wymogi formalne, obowiązek badania sprawozdania finansowego, inwentaryzacja (spis z natury).

⚖️ Struktura bilansu i zasady bilansowe

⚖️ Wstępna analiza bilansu, reguły bilansowe

⚖️  Pojęcie koszt, definicje kategorie

⚖️ Warianty rachunku wyników, przykłady

⚖️ Magazyny i zasady wyceny rozchodów

⚖️ Koszty według kryteriów zarządczych- przykłady i cele

⚖️ Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

⚖️ Analiza wskaźnikowa, interpretacja sprawozdań finansowych- przykłady

⚖️ Metody wyceny przedsiębiorstwa i jego składników

⚖️ Pojęcie progu rentowności, segmenty działalności, marża w ocenie perspektyw reorganizacji działalności przedsiębiorstwa.

⚖️ Biznes plan a plan naprawczy

NIERUCHOMOŚCI W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM i UPADŁOŚCIOWYM

PROGRAM SZKOLENIA


⚖️ Obrót nieruchomościami
⚖️ Definicja nieruchomości, rodzaje, kryteria wydzielania
⚖️ Szczególne regulacje w obrocie nieruchomościami
⚖️ Znaczenie wpisu w księdze wieczystej w postępowaniu upadłościowym
⚖️ Ujęcie nieruchomości w spisie inwentarza- wzór z komentarzem

⚖️ Umowy najmu i dzierżawy nieruchomości
⚖️ Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym
⚖️ Ujęcie kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w planie podziału
⚖️ Zakres możliwej współpracy z pośrednikami w obrocie nieruchomościami
⚖️ Ustrój ksiąg wieczystych
⚖️ Definicje, szczegółowe regulacje, zakres stosowania
⚖️ Działy ksiąg wieczystych
⚖️ Rodzaje i zakres hipotek
⚖️ Wygaśnięcie hipoteki

 PROWADZĄCY:

adw. dr Dariusz Czajka prof. nadzw. EWSPA. Sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym 10 lat jako sędzia-komisarz i przewodniczący Wydziału XVII upadłościowo-układowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa

Joanna Pajek- Malinowska- Główna księgowa, członek zarządu spółdzielni mieszkaniowej

MASZ PYTANIA?

.

 +48 538 148 480     +48 538 148 481

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl


miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29

budynek Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

termin: 18 listopada 2017

godzina: 9.00-18.00

cena: 699 zł brutto

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– wykłady,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

REZERWACJA GRUPOWA:

+48 538 148 480
+48 538 148 481
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

  1. Przetwarzanie przez BLUE Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez BLUE Operator Sp. z o.o.
  2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez BLUE Operator Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
  3. Kontakt ze strony BLUE Operator z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
  4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
  5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl lub telefonicznie +48 538 148 480