szkolenie


LAW CENTER CLUB, Profesorskie Centrum Badań Rozwoju i Edukacji oraz Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zaprasza na szkolenia MIKRO- I MAKROEKONOMIA DLA PRAWNIKÓW oraz ZARYS PRAWA CYWILNEGO I POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ⚖️

Szkolenie jest realizowane przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa oraz Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji afiliowaną przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Szkolenie jest częścią kursu przygotowującego do egzaminu państwowego na doradcę restrukturyzacynego.

MIKRO- I MAKROEKONOMIA DLA PRAWNIKÓW

 Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

⚖️ Wstęp. Ekonomia jako nauka.

⚖️ Makroekonomia, kluczowe zagadnienia makroekonomiczne

⚖️ Modele i struktury rynkowe

⚖️ Konkurencja doskonała

⚖️ Konkurencja monopolistyczna, oligopol oraz monopol

ZARYS PRAWA CYWILNEGO I POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

⚖️ Omówienie ogólnych pojęć z kodeksu cywilnego: osoba fizyczna, osoba prawna, inne jednostki organizacyjne.
⚖️ Forma czynności prawnych
⚖️ Wady oświadczenia woli według kodeksu cywilnego
⚖️ Własność i inne prawa rzeczowe (wybrane zagadnienia)
⚖️ Zabezpieczenia rzeczowe (hipoteka, zastaw rejestrowy)
⚖️ Terminy przedawnienia, uznanie długu (właściwe i niewłaściwe) potrącenie.
⚖️ Ogólne pojęcia w kodeksie postępowania cywilnego w powiązaniu z postępowaniami insolwencyjnymi, w tym:
a) zdolność do czynności prawnych
b) zdolność sądowa
c) legitymacja procesowa
⚖️ Pisma procesowe (rodzaje, wymagania formalne, skutki nieusunięcia braków)
⚖️ Orzeczenia i zarządzenia
⚖️ Środki zaskarżenia
⚖️ Formy prowadzenia działalności gospodarczej: wpis do rejestru KRK, wpis do rejestru ewidencji gospodarczej

 PROWADZĄCY:

dr hab Andrzej Jędruchniewicz – ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora uzyskał 2005 r. w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Działalnosć naukowo-badawcza koncentruje się na makroekonomicznych czynnikach rozwoju gospodarczego, a w szczególności na wpływie polityki pieniężnej na wahania cykliczne gospodarki. Autor swoje badania publikuje w czasopismach krajowych i zagranicznych. Odbył staż naukowy w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

radca prawny Bartosz-Burdiak–  Kancelaria Radców Prawnych, Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji – jedynej uczelni w Polsce założonej przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa.

MASZ PYTANIA?

,

 +48 538 148 480     +48 538 148 481

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl


miejsce: Warszawa

termin: 19 listopada 2017

godzina: 10.00-18.00

cena: 699 zł brutto

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– wykłady,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

REZERWACJA GRUPOWA:

+48 538 148 480
+48 538 148 481
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

  1. Przetwarzanie przez BLUE Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez BLUE Operator Sp. z o.o.
  2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez BLUE Operator Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
  3. Kontakt ze strony BLUE Operator z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
  4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
  5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl lub telefonicznie +48 538 148 480