szkolenie


Szkolenie przeznaczone dla placówek oświatowych: dyrektorzy i koordynatorzy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu lub w szkole.

Szkolenie ma na celu zapoznanie Państwa z aktualnymi przepisami prawa oraz standardami organizacji systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Szkolenie ukaże w jasny i precyzyjny sposób komu i jak udzielać pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jak konstruktywnie współpracować z rodzicem i właściwie dokumentować pracę szkoły w zakresie wsparcia ucznia.

Warsztaty MCBRIE pomogą Państwu w zorganizowaniu systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

.

PROGRAM SZKOLENIA :

.

Uczeń o szczególnych potrzebach rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych.

  • Specjalne potrzeby edukacyjne – podstawowe pojęcia oraz przepisy prawa oświatowego po najnowszych zmianach.
  • Zadania wychowawcy, dyrektora, psychologa, pedagoga i terapeuty w świetle nowej pomocy psychologiczno pedagogicznej
  • Wymiana informacji pomiędzy nauczycielami oraz specjalistami prowadzącymi ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz rozwojowych

Czynności nauczycieli – kwalifikowanie dzieci/uczniów do pomocy pp udzielanej przez nauczycieli w toku aktualnej pracy.

  • Analiza orzeczeń, opinii, zgłoszeń nauczycieli
  • Czynności dyrektora w zakresie pp
  • Sposoby i formy pomocy pp dla uczniów
  • Plan pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole:

  • Wzory dokumentów dotyczących udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej według nowego rozporządzenia
  • Ocena skuteczności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Zajęcia specjalistyczne a zajęcia rewalidacyjne – organizacja pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dyskusja z uczestnikami warsztatów.

MASZ PYTANIA?

,

 +48 732 968 844     +48 796 194 576

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

📌 cena: 299 zł netto. Płatność 14 dni po szkoleniu

Z okazji DNIA KOBIET wszystkie osoby które zapiszą się na dowolne szkolenie w dniach 22.02- 08.03.2018 otrzymają od MCBRiE drobny upominek.

TERMIN I MIEJSCE:

  Warszawa, 9 marca 2018, godz. 10.00
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
  Kraków, 13 marca 2018, godz. 10.00

  Szczecin, 22 marca 2018, godz. 10.00
ul. Kolumba 86, Szczecin
  Gdańsk, 27 marca 2018, godz. 10.00
  Katowice, 28 marca 2018, godz. 10.00
  Piła, 05 kwietnia, godz. 9.30
  Olsztyn, 04 kwietnia , godz. 9.30
  Elbląg, 27 marca , godz.  9.30
  Płock, 29 marca, godz. 9.30
  Siedlce, 26 marca, godz. 9.30
  Lublin, 05 kwietnia, godz. 9.30
  Rzeszów, 01 marca, godz. 9.30
  Kielce , 10 kwietnia, godz. 9.30
  Legnica, 10 kwietnia, godz. 9.30
  Ostrołęka, 29 marca, godz. 9.30
  Białystok, 16 marca, godz. 9.30
  Piotrków Trybunalski, 26 marca, godz. 9.30
  Częstochowa, 14 marca, godz. 9.30
  Kalisz, 12 marca, godz. 9.30
  Włocławek, 15 marca, godz. 9.30
  Słupsk, 09 marca, godz. 9.30
  Zielona Góra, 16 marca, godz. 9.30
  Gorzów Wlkp, 26 marca godz. 9.30
  Radom, 19 marca, godz. 9.30
  Poznań, 22 marca, godz. 9.30
  Wrocław, 29 marca, godz. 9.30

 

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 6 godzin szkolenia,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)