szkolenie


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami związanymi z zasadami  odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej dotyczącej osób wykonujących zawody medyczne.

Szkolenie przeznaczone dla radców prawnych, adwokatów, aplikantów adwokackich i radcowskich, studentów prawa, osób zarządzających placówkami medycznymi, lekarzy posiadających swoje gabinety, osób wykonujących zawody medyczne oraz pracowników administracji podmiotów leczniczych.

PROGRAM SZKOLENIA :

⚖️ 1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne.

⚖️ 2. Rodzaje odpowiedzialności i podstawy prawne odpowiedzialności

a) odpowiedzialność cywilnoprawna,
b) odpowiedzialność karnoprawna,
c) odpowiedzialność zawodowa.

⚖️ 3. Odpowiedzialność cywilnoprawna:

a) kontraktowa
b) deliktowa

⚖️ 4. Szkoda niemajątkowa i majątkowa na tle wybranych przykładów sytuacji będących źródłem odpowiedzialności cywilnoprawnej osób wykonujących zawody medyczne.

⚖️ 5. Błąd medyczny – rodzaje, działania lub zaniechania, które kwalifikowane są jako błąd medyczny.

⚖️ 6. Odpowiedzialność za winę organizacyjną podmiotu leczniczego – przykłady.

⚖️ 7. Analiza obszarów aktywności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne pod kątem kwalifikowania odpowiedzialności na zasadzie winy lub ryzyka:

a) działalność lecznicza sensu stricte,
b) zakażenia szpitalne,
c) operacje plastyczne,
d) przetaczanie krwi,
e) eksperyment medyczny/badania kliniczne,
f) odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta.

⚖️ 8. Odpowiedzialność za błąd w sztuce medycznej, czy raczej odpowiedzialność za działanie niezgodne z zasadami wiedzy medycznej – przegląd orzecznictwa sądowego dotyczącego kwestii odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne.

⚖️  9. Odpowiedzialność karnoprawna.

⚖️ 10. Kwalifikacja prawna czynów noszących znamiona przestępstwa, potencjalnie możliwych do popełnienia podczas wykonywania obowiązków zawodowych przez osoby wykonujące zawody medyczne.

⚖️ 11. Przegląd orzecznictwa sądów karnych dotyczącego odpowiedzialności prawno-karnej lekarzy i innych pracowników systemu opieki zdrowotnej.

⚖️ 12. Odpowiedzialność zawodowa osób wykonujących zawody medyczne

a) podstawy prawne, zasady,
b) struktury organizacyjne odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyny związane z wykonywaniem zawodu w poszczególnych medycznych samorządach zawodowych.

PROWADZĄCY

Szkolenie poprowadzi Radca Prawny Astrida Anna Adamczak. Szczególnym przedmiotem zainteresowania Pani Mecenas jest prawo medyczne, w zakresie którego posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie zarówno w doradztwie dla podmiotów służby zdrowia jak i dla klientów indywidualnych w temacie odpowiedzialności za błędy medyczne. Wielokrotnie występowała jako prelegent w trakcie szkoleń i wykładów z zakresu prawa medycznego w kraju i zagranicą.

MASZ PYTANIA?

 +48 538 148 480  +48 538 148 481

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510

 


miejsce: Warszawa

termin: 17 listopada 2017

cena: 399 zł brutto

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 5 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

REZERWACJA GRUPOWA:

+48 538 148 480
+48 538 148 481
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

  1. Przetwarzanie przez BLUE Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez BLUE Operator Sp. z o.o.
  2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez BLUE Operator Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
  3. Kontakt ze strony BLUE Operator z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
  4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
  5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl lub telefonicznie +48 538 148 480