szkolenie


LAW CENTER CLUB, Profesorskie Centrum Badań Rozwoju i Edukacji oraz Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zaprasza na szkolenie  ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI Z O.O. w świetle najnowszych zmian prawa i orzecznictwa  ⚖️

Szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców, kadrę zarządzającą i nadzorczą, pracowników Urzędów Skarbowych, pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, osoby odpowiedzialne za ocenę kondycji finansowej firmy, prawników, pracowników banków, osób zainteresowanych niniejszą tematyką. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami związanymi z dochodzeniem roszczeń od członków zarządu, w przypadku bezskutecznej egzekucji wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

PROGRAM SZKOLENIA :

.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

⚖️ Określenie warunków, po spełnieniu których egzekucję można uznać za bezskuteczną.
⚖️ Ustalenie okresu, za który odpowiadają członkowie zarządu.
⚖️ Sposoby pozyskiwania danych umożliwiających zidentyfikowanie osób odpowiadających za zobowiązania spółki.
⚖️ Katalog podmiotów odpowiadających za zobowiązania spółki.
⚖️ Przesłanki wyłączające odpowiedzialność członków zarządu.
⚖️ Właściwy termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
⚖️ Kluczowe pytania, na które otrzymamy odpowiedzi w trakcie szkolenia

– Czy niezbędne jest posiadanie tytułu wykonawczego wydanego przeciwko spółce?
– Czy w analizowanym trybie odpowiadają likwidatorzy?
– Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną?
– Z jakimi domniemaniami prawnymi mamy do czynienia w analizowane regulacji prawnej?
– Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu reprezentacji?
– Czy na powodzie spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania, że pozwany jest członkiem zarządu
– Czy możemy odrzucić wykładnię gramatyczną przepisów, a jeżeli tak to w jakich okolicznościach?

MASZ PYTANIA?

,

 +48 538 148 480     +48 538 148 481

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl


miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29

parking: bezpłatny

termin: 9 grudnia 2017

cena: 499 zł brutto

399 zł brutto (studenci i absolwenci EWSPA)

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 6 godzin akademickich,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

REZERWACJA GRUPOWA:

+48 538 148 480
+48 538 148 481
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

  1. Przetwarzanie przez BLUE Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez BLUE Operator Sp. z o.o.
  2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez BLUE Operator Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
  3. Kontakt ze strony BLUE Operator z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
  4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
  5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl lub telefonicznie +48 538 148 480