ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa, EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI zaprasza na szkolenie:


ODPOWIEDZIALNOŚĆ (byłych) CZŁONKÓW ZARZĄDU SP. Z O.O. ZA JEJ ZOBOWIĄZANIA NA GRUNCIE  art. 299 k.s.h.


DLA KOGO?
⚖ Szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców, kadrę zarządzającą i nadzorczą, pracowników Urzędów Skarbowych, pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, osoby odpowiedzialne za ocenę kondycji finansowej firmy, prawników, pracowników banków, osób zainteresowanych niniejszą tematyką. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami związanymi z dochodzeniem roszczeń od członków zarządu, w przypadku bezskutecznej egzekucji wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.


PROGRAM SZKOLENIA

⚖️  Podstawy i zakres odpowiedzialności,

 ⚖️ Charakter odpowiedzialności,

 ⚖️ Wykazanie istnienia wierzytelności wobec sp. z o.o.,

 ⚖️ Bezskuteczność egzekucji z majątku sp. z o.o.

⚖️ Przesłanki ekskulpacyjne,

⚖️ Przedawnienie roszczeń dochodzonych przeciwko (byłym) członkom zarządu sp. z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h.,

Aktualne orzecznictwo


GDZIE I KIEDY:
10 marca 2018 r Warszawa

CENA
399 zł brutto
50% zniżki (studenci i absolwenci EWSPA)

CENA OBEJMUJE:
– 6 godzin szkolenia
– materiały szkoleniowe
– zaświadczenie o punktach ORA i OIRP
– certyfikat uczestnictwa wystawiony przez ZPP o/Warszawa


PROWADZĄCY SZKOLENIE


ANNA BORYSEWICZ- adwokat z ponad 8 lat, prowadzi własną kancelarię w Płocku. Obsługuje przede wszystkim spółki, głównie branży budowlanej i deweloperskiej. Autorka 3 książek, w tym dwóch dotyczących prawa spółek oraz licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego i prawa pracy, które systematycznie, od ponad 8 lat ukazują się w Dziennikach; “Rzeczpospolita” i “Gazeta Prawna”. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.


MASZ PYTANIA?
+48 732 968 844
+48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

ORGANIZATOR:

Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)