szkolenie


Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się rozliczaniem podatków międzynarodowych, głównych księgowych, księgowych, osób specjalizujących się w rozliczaniu podatków oraz rozliczających wszelkie koszty pracowników delegowanych za granicę.

Szkolenie umożliwia pozyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków międzynarodowych i kwestii rozliczania pracowników oddelegowanych za granicę, w tym członków zarządu.

 .

PROGRAM SZKOLENIA :

⚖️ 1. PRAWO PRACY -case study

 • Podstawa prawna
 • Dokumenty związane z oddelegowaniem

⚖️ 2. Rezydencja podatkowa pracownika

 • Ustalanie rezydencji pracownika przed rozpoczęciem oddelegowania i monitorowanie ewentualnych zmian w trakcie oddelegowania.
 • Możliwość i konsekwencje zmiany rezydencji w trakcie roku
 • Rozstrzygnięcie konfliktu podwójnej rezydencji (podwójnego nieograniczonego obowiązku podatkowego).

⚖️ 3. Stosowanie umowy

 • Ustalenie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) oraz poprawne zakwalifikowanie dochodu pracownika do właściwego artykułu UPO
 • Kolizje między art. 15 a art 16 UPO (względnie również art. 17 i 19)
 • Problem tzw. “samozatrudnienia” na umowach cywilnoprawnych i jego możliwej odmiennej kwalifikacji w świetle UPO.

– opodatkowanie wg. miejsca wykonywania pracy

– klauzula dotycząca oddelegowania

– klauzula dotycząca wynajmu siły roboczej

– zasady unikania podwójnego opodatkowania

 • Wpływ zatrudniania pracowników za granicą na możliwość powstania zagranicznego zakładu pracodawcy.

⚖️ 4. Dokumentacja

 • Obowiązki podatkowe podmiotu zatrudniającego osoby pracujace w innym kraju niż miejsce zamieszkania
 • Ustalanie podstawy opodatkowania przez płatników (diety, świadczenia rzeczowe).
 • Obowiązki informacyjne- PIT 11
 • Informacje podatkowe wynikające z Ordynacji Podatkowej.

⚖️ 5. Case study

 • Kazus pracownika oddelegowanego na zagraniczny plac budowy
 • Kazus pracownika pracującego równolegle w kraju i za granicą

⚖️ 6. Ubezpieczenie społeczne

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez pracowników wykonujących pracę w innym kraju unijnym
 • Zasada jednego właściwego ustawodawstwa
 • Wykonywanie pracy na terenie jednego państwa
 • Klauzula dotycząca oddelegowania
 • Wykonywanie pracy na terenie większej liczby państw
 • Ustalanie podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych w przypadku pracowników oddelegowanych i odbywających zagraniczną podróż służbową.
 • Zasady odliczania zapłaconych zagranicą składek ubezpieczeniowych od podstawy opodatkowania kraju, z uwzględnieniem odmienności zagranicznego i polskiego systemu ubezpieczeń społecznych
 • Przebieg procesu uiszczania należności publicznoprawnych (składki ubezpieczeniowe, podatek) przy pracownikach oddelegowanych za granicę
 • Pensja brutto jako punkt wyjścia
 • Naliczanie właściwych składek ubezpieczeniowych ( w zależności od sytuacji danego pracownika w Polsce lub zagranicą).
 • Zastosowanie danych do celów obliczenia zaliczki na podatek dochodowy ( w zależności od sytuacji danego pracownika: w Polsce lub zagranicą)
 • Odliczanie składek ubezpieczeniowych od podatku dochodowego w kraju wzgl. zagranica
 • Zastosowanie danych wynikających z obliczenia zaliczki na podatek przy obliczaniu kwoty wypłaty
 • Przeniesienie danych z rozliczeń miesięcznych do zeznania rocznego w Polsce wzgl. zagranicą
 • Przypadek szczególny: oddelegowani/zatrudnianie zagranicznego członka zarządu lub rady nadzorczej.
MASZ PYTANIA?

,

 +48 538 148 480     +48 538 148 481

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl


miejsce: Warszawa

termin: 13 grudnia 2017

cena: 499 zł brutto

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 6 godzin akademickich,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

REZERWACJA GRUPOWA:

+48 538 148 480
+48 538 148 481
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie przez BLUE Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez BLUE Operator Sp. z o.o.
 2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez BLUE Operator Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
 3. Kontakt ze strony BLUE Operator z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
 4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
 5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl lub telefonicznie +48 538 148 480