Kim jesteśmy?


Głównym celem Akademii Prawa Krajowego i Międzynarodowego jest popularyzowanie nauki i edukacji. Podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na całym Świecie również z wykorzystaniem najnowszych technologii i kształcenia na odległość.

APKiM to również prowadzenie prac naukowo- badawczych oraz upowszechnianie wiedzy. Rozwijanie międzynarodowych kontaktów współpracy z ośrodkami akademickimi i naukowymi na całym Świecie. APKiM to wreszcie współpraca z podmiotami sektora publicznego i prywatnego.

Partnerem merytorycznym Akademii Prawa Krajowego i Międzynarodowego jest Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego. APKiM to także współpraca z kanałem telewizji Prawo24.tv , Prawo News oraz Polskim Wydawnictwem Cyfrowym.

Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego realizuje swoje cele poprzez:

  1. organizację szkoleń, kursów, wykładów, zajęć, warsztatów, przedsięwzięć i akcji edukacyjnych, popularyzujących naukę, poszerzających i promujących wiedzę.
  2. współpracę z uczelniami wyższymi, autorytetami naukowymi oraz organizacjami zorientowanymi na wiedzę i rozwój z całego Świata.
  3. współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi, społecznymi, zawodowymi i stowarzyszeniami naukowymi zarówno w kraju jaki i za granicą.
  4. organizację konferencji naukowych
  5. doskonalenie kwalifikacji zawodowych wszystkich grup zawodowych w tym również wiedzy prawniczej.
  6. współpracę z otoczeniem gospodarczym
  7.  działalność doradczą w ramach konsultacji eksperckich dla instytucji samorządowych i rządowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Co oferuje Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego?


Oferujemy szkolenia i warsztaty na najwyższym poziomie merytorycznym. Do współpracy zaprosiliśmy kadrę naukową wykładającą w czołowych polskich i zagranicznych Uczelniach oraz praktyków – wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach.

Ważne fakty o nas


Kilka faktów opisujących dotychczasowe osiągnięcia Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego.

116


Ilość oferowanych szkoleń

>2000


Ilość zadowolonych uczestników

>2000


Ilość firm z którymi współpracujemy

47


Ilość szkoleniowców

Znajdź swoje szkolenieSkontaktuj się z nami

Ucz się od najlepszych


Współpracujemy z renomowanymi instruktorami i szkoleniowcami z całej Polski i nie tylko. Postaw na jakość i doświadczenie zawodowe. Poznaj z nami tajniki sukcesu zawodowego