szkolenie


LAW CENTER CLUB, Profesorskie Centrum Badań Rozwoju i Edukacji oraz Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zaprasza na szkolenie NIERUCHOMOŚCI W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM i UPADŁOŚCIOWYM ⚖️

Szkolenie jest realizowane przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa oraz Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji afiliowaną przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Panel szkoleniowy na temat nieruchomości w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym  jest częścią kursu na doradcę restrukturyzacyjnego. Oznacza to że w szkoleniu mogą brać udział zarówno osoby zainteresowane wyłącznie poszerzeniem wiedzy z zakresu samych nieruchomości jak i przygotowujące się do egzaminu państwowego na doradcę restrukturyzacyjnego.

.

PROGRAM SZKOLENIA :

⚖️ Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Obrót nieruchomościami
2. Definicja nieruchomości, rodzaje, kryteria wydzielania
3. Szczególne regulacje w obrocie nieruchomościami
4. Znaczenie wpisu w księdze wieczystej w postępowaniu upadłościowym
5. Ujęcie nieruchomości w spisie inwentarza- wzór z komentarzem
6. Umowy najmu i dzierżawy nieruchomości
7. Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym
8. Ujęcie kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w planie podziału
9. Zakres możliwej współpracy z pośrednikami w obrocie nieruchomościami
10. Ustrój ksiąg wieczystych
11. Definicje, szczegółowe regulacje, zakres stosowania
12. Działy ksiąg wieczystych
13. Rodzaje i zakres hipotek
14. Wygaśnięcie hipoteki

 PROWADZĄCY:

radca prawny Bartosz-Burdiak-  Kancelaria Radców Prawnych, Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji – jedynej uczelni w Polsce założonej przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa

 

MASZ PYTANIA?

 +48 538 148 480  +48 538 148 481

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl


miejsce: Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29
budynek Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
parking: bezpłatny

termin: 18 listopada 2017

godzina: 9.00-13.00

cena: 499 zł brutto

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 5 godzin akademickich,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

REZERWACJA GRUPOWA:

+48 538 148 480
+48 538 148 481
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

  1. Przetwarzanie przez BLUE Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez BLUE Operator Sp. z o.o.
  2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez BLUE Operator Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
  3. Kontakt ze strony BLUE Operator z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
  4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
  5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl lub telefonicznie +48 538 148 480