Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa oraz Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zaprasza na szkolenie


MOBBING I DYSKRYMINACJA- AGRESJA PSYCHOLOGICZNA W MIEJSCU PRACY. PRAWA OFIAR


Zapraszamy Państwa

na szkolenie, które  przeznaczone dla szerokiego kręgu pracodawców oraz pracowników organów administracji państwowej, jednostek oświatowych i prywatnych podmiotów gospodarczych. Nikt z nas nie chciałby stać się ofiarą psychicznego znęcania zatem wiedza, którą otrzymacie Państwo w trakcie szkolenia pozwoli być może ustrzec się przed agresywnymi zachowaniami ze strony przełożonych lub współpracowników lub podjąć działania zapobiegające temu negatywnemu zjawisku.

 

Celem tego szkolenia jest  przybliżenie Państwu  procesu powstawania mobbingu i dyskryminacji, opisanie wzorców zachowań osób poddawanych tym procesom oraz zapoznanie z zakresem ewentualnej odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i cywilnej pracodawców stosujących lub nie przeciwdziałających mobbingowi lub dyskryminacji. Przedstawimy także skutki jakie ofiara mobbera może ponieść w sferze psychicznej i fizycznej.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 Przepisy prawne międzynarodowe i krajowe dotyczące obu negatywnych zjawisk.

Pojęcie mobbingu i dyskryminacji.
a/ definicja „mobbingu”,
b/ definicja „dyskryminacji”,
c/ różnice i podobieństwa,
d/ psychoterror w pracy,

Konflikt w pracy – jego podłoże i skutki

  Kultura pracy.

Przejawy mobbingu i dyskryminacji.
a/ zachowania agresora,
b/ zachowania osoby mobbingowanej,
c/ formy oddziaływań,

Ewaluacja zachowań sprawcy i ofiary.
a/ nadmiar obowiązków,
b/ nieuzasadniona krytyka,
c/ izolacja w środowisku pracy

Socjologiczne i psychologiczne predyspozycje do bycia ofiarą.

Socjologiczne i psychologiczne predyspozycje do zostania agresorem.

 Skutki w sferze psychicznej i fizycznej  ofiar mobbingu lub dyskryminacji
a/ traumy, psychozy, depresje,
b/ zachowania autoagresywne,
c/ uzależnienia,
d/ zmiany fizyczne

Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i cywilna osób dopuszczających się mobbingu lub dyskryminacji lub osób nieprzeciwdziałających tym negatywnym zjawiskom.
a/ odpowiedzialność na podstawie Kodeksu pracy,
b/ odpowiedzialność cywilna,
c/ odpowiedzialność karna.

  Obrona przed agresorem.

Wewnętrzna polityka antymobbingowa (WPA)

  Dyskusja i podsumowanie


PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Małgorzata Włodarek-Piętka – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji, specjalność – prawo, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie „prawa inwestycyjnego” oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku „Zarządzanie i audyt”. Mediator wpisany na listę mediatorów stałych  Sądu Okręgowego we Wrocławiu i Ośrodka Mediacji przy OIRP we Wrocławiu. Długoletni pracownik wymiaru sprawiedliwości, a nadto kierownik komórki kontroli wewnętrznej i inspektor kontroli w przedsiębiorstwie o zasięgu ogólnokrajowym.  (posiada  certyfikat # 341 –  wydany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej). Wykładowca  zagadnień  prawa administracyjnego, karnego, prawa pracy, rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego  w  Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i  Amerykanistyki w Warszawie – Instytut Nauk Politycznych,  Szwajcarskie Centrum Edukacyjne we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii prawnej „Tradir” we Wrocławiu.


📌 MASZ PYTANIA?

tel. +48 732 968 844
tel. +48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

ORGANIZATOR

  • Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
  • Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
  • LAW Center Club

miejsce: Warszawa ul. Grodzieńska 21/29

parking: bezpłatny


termin: 27 luty 2018

początek: 10.00


cena: 399 zł brutto


Cena szkolenia obejmuje:
– 7 godzin szkolenia,
– materiały szkoleniowe,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
–  punkty ORA i OIRP

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 10 1050 1025 1000 0090 3139 4332


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

  1. Przetwarzanie przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o.
  2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
  3. Kontakt ze strony Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
  4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
  5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl lub telefonicznie +48 732 968 844