szkolenie


Celem głównym cyklu jest zwiększenie efektywności działań menedżerskich w obszarach komunikacji, wpływu i motywowania pracowników, poprzez zastosowanie modelu coachingowego.

W ramach cyklu szkoleń o charakterze warsztatowym, uczestnicy poznają i ćwiczą użycie technik i narzędzi coachingowych, poszerzających kompetencje menedżerskie w obszarze motywowania pracowników.Jednocześnie doskonalone są umiejętności interpersonalne, w szczególności w obszarach budowania relacji, skutecznej komunikacji, sztuki zadawania pytań, udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.

W każdym z modułów kursu uczestnicy poznają określoną liczbę metod lub technik coachingowych. Następnie, zadaniem uczestników, jest przeprowadzenie indywidualnych lub zespołowych spotkań/rozmów z pracownikami z użyciem tychże technik lub metod. Refleksje, uwagi i spostrzeżenia powinny być opisane w portfolio menedżerskim. Wszystkie problemy, wątpliwości lub obszary do indywidualnego rozwoju menedżera (uczestnika) będą omawiane przez trenera podczas następnych zajęć lub indywidualnych spotkań w postaci sesji coachingowych.

MASZ PYTANIA?

,

 +48 538 148 480     +48 538 148 481

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

📌 termin 16-17 grudnia 2017

📌 miejsce Warszawa

 📌 cena: 799 zł brutto

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 16 godzin szkolenia (2 dni),
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

REZERWACJA GRUPOWA:

+48 538 148 480
+48 538 148 481
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)