szkolenie warsztatowe


Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa, Instytut Prawa Nowych Technologii Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zaprasza na szkolenie


LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE- WYMAGANIA PRAWNE, PUŁAPKI, UKRYTE KORZYSTNIE Z OPROGRAMOWANIA BEZ LICENCJI


Grupa docelowa:

 • Przedsiębiorcy, managerowie, dyrektorzy, kierownicy zajmujący się wdrażaniem/sprzedażą/dystrybucją oprogramowania,
 • Pracownicy działów księgowości i handlowych przygotowujący i/lub wdrażający umowy licencyjne
 • Inne osoby zainteresowane problematyką licencji na rynku IT

Cel szkolenia:

 • Nabycie wiedzy na temat umów licencyjnych, ich struktury i powiązań ze sprzedażą/wdrożeniem/dystrybucją oprogramowania
 • Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności interpretacji postanowień umowy licencyjnej
 • Poznanie przez uczestników szkolenia najbardziej niekorzystnych zapisów umownych w zakresie licencji
 • Wskazanie sposobów niwelowania zagrożeń wynikających ze złej konstrukcji umowy licencyjnej

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Analiza licencji jako przeniesienia „wycinka” uprawnień twórcy do oprogramowania: kto może udzielić licencji, kto określa warunki licencji i ponosi odpowiedzialność za działanie oprogramowania. Licencja jako zjawisko o korzeniach prawno autorskich. Jak sprzedawać oprogramowanie? Czy można sprzedać oprogramowanie bez zawierania umowy licencyjnej? Czy sama faktura jest wystarczająca dla określenia skutków wynikających z licencji?1.

2. Po co zawierać umowy licencyjne? Jak zawiera się w praktyce umowy licencyjne i czy jest to zgodne z prawem (podpis „fizyczny”, kliknięcie, otwarcie pudełka etc.). Czy lepiej udzielać licencji czy przenosić prawa do oprogramowania? Kiedy i w jakiej formie przenosić prawa do oprogramowania?

3. Konstrukcja licencji – licencja jako umowa

 • Jak określić czas trwania licencji,
 • Jak ustalić zobowiązania obu stron takiej umowy
 • Czy opłata licencyjna uwzględnia cały koszt przeniesienia licencji
 • Czy można umownie zakazać stronom wypowiadania licencji
 • Kiedy licencja przekształca się w umową zawartą na czas nieokreślony
 • Kiedy można odstąpić od licencji (czym jest naruszenie „istotnych interesów twórcy”)
 • Jak określić w licencji pola eksploatacji
 • Czy licencja dotyczy każdego oprogramowania?

4. Rodzaje licencji – pisemne, ustne, sieciowe, zawierane na czas określony lub nieokreślony etc. Czy licencja ustna jest wystarczająca?

5. Licencja jako odrębna umowa oraz licencja stanowiąca część umowy wdrożeniowej czy umowy o stworzenie programu komputerowego – jakie rozwiązanie wybrać? Wady i zalety obu opcji.

6. Nieprawidłowe zapisy w umowach licencyjnych – analiza najczęstszych błędów

7. Kwestie praktyczne:

 • Skutki praktyki producentów oprogramowania w zakresie zawierania umów wdrożeniowych z klientami ostatecznymi w zakresie licencji – kto przenosi uprawnienia z licencji, kto zawiera umowy licencyjne, jakie niebezpieczeństwa to wywołuje?
 • Skutki zawierania licencji na czas określony lub nieoznaczania czasu trwania licencji,
 • Jakie prawa do oprogramowania daje licencja? Czy można ingerować na tej podstawie w kod źródłowy? Za co naprawdę płaci licencjobiorca?
 • Jak zapobiegać korzystaniu z oprogramowania bez licencji?

8. Jak „wpleść” niejasne przepisy prawa autorskiego do umowy? Czy zawierać osobną umowę licencyjną czy może to być część umowy np. o współpracy? Licencja terminowa czy na czas nieokreślony? Czy można wprowadzić zakaz wypowiadania umowy licencyjnej? Czy można przenieść prawa do licencji?


PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Dr Joanna Łukaszyk- doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca w uczelniach wyższych w Warszawie (własność intelektualna, prawo administracyjne i celne, obsługa celna, umowy celne, prawo gospodarcze). Zajmuje się obsługą prawną firm na rynku IT w zakresu prawa umów i konkurencji, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej i szeroko rozumianego prawa IT.

Trener z zakresu prawa prasowego, ochrony własności intelektualnej, zagadnień prawnych, prawa IT; trener projektów unijnych o tematyce praw autorskich i własności intelektualnej (POKL – Kreatorzy Innowacji, POKL – Sniffer Dog), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji niejawnych. Administrator bezpieczeństwa informacji w podmiotach gospodarczych.

Praktyk z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji, z doświadczeniem praktycznym związanym z pełnieniem funkcji pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych oraz usługami consultingowymi z zakresu danych osobowych i dostępu do informacji.

📌 MASZ PYTANIA?

tel. +48 732 968 844
tel. +48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

📌 ORGANIZATOR

 • Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
 • Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
 • LAW Center Club

miejsce: Warszawa ul. Grodzieńska 21/29

budynek Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

parking: bezpłatny

termin: 29 maj 2018

początek: 10.00

cena: 299 zł brutto

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 6 godzin szkolenia,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– certyfikat uczestnictwa
–  punkty ORA i OIRP


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria (uzupełnić tylko jeśli na wykazie jest więcej niż jedna kancelaria) :

sobota/dzień roboczy (jeśli jest wybór dnia):

Imię i nazwisko słuchacza, wiek lub grupa

Imię i nazwisko słuchacza, wiek lub grupa

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o.
 2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
 3. Kontakt ze strony Międzynarodowego Centrum Badań Rozwoju i Edukacji z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
 4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
 5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl lub telefonicznie +48 732 968 844