szkolenie


Kurator społeczny to osoba, która pracuje pod okiem kuratora zawodowego i jak on zajmuje się wychowaniem i resocjalizacją osób.

Zakres zadań kuratora społecznego określa kierownik zespołu w porozumieniu z wyznaczonym kuratorem zawodowym, pod którego kierunkiem kurator społeczny ma pracować.

Kuratora społecznego wpisuje się na listę kuratorów przy prezesie sądu rejonowego.

Kto może zostać Sądowym Kuratorem Społecznym?

Do pełnienia funkcji kuratora społecznego może być powołany  m.in.ten, kto:

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej,
 • złożył informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy.

 

Kuratora społecznego powołuje, zawiesza w czynnościach i odwołuje prezes sądu rejonowego na wniosek kierownika zespołu.

PROGRAM KURSU :

 1. Polski model kurateli sądowej.
 2. Ustawa o kuratorach sądowych- określenie zasad organizacji służby i wykonywania obowiązków przez kuratora sądowego oraz statusu kuratorów sądowych.
 3. Kuratorzy społeczni
  – Kto może zostać kuratorem społecznym
  – Zadania kuratora społecznego
  – Ryczałt kuratora społecznego
 4. Diagnoza w pracy kuratora sądowego
 5. Rodzaje dozorów i nadzorów- cel, podstawy prawne
 6. Wywiady środowiskowe
 7. Dokumentacja pracy kuratora sądowego
 8. Metody pracy kuratora sądowego
 9. Zasady i technika mediacji
 10. Profilaktyka agresji oraz profilaktyka alkoholowa
 11. Współpraca z środowiskiem

ORGANIZATOR:
Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
LAW Center Club
Prawo24.tv
Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego

Masz pytania?
+48 732 968 844
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl


MIEJSCE: Warszawa ul. Grodzieńska 21/29 (budynek Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji)

TERMIN: 22 września 2018 (sobota)

CENA:

499 zł brutto

 

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 7 godzin akademickich,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

REZERWACJA GRUPOWA:

+48 732 968 844
+48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria/sala szkoleniowa:

sobota/dzień roboczy:

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek tylko dzieci i młodzież)

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek tylko dzieci i młodzież)

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)