Wyjątkowa możliwość doszlifowania swoich umiejętności oratorskich oraz poznania sposobów na pokonanie stresu związanego z przemawianiem przed Sądem. Dzięki naszemu szkoleniu dowiesz się jak do rozpraw przygotowują się najlepsi z najlepszych. Jak wygłaszać przemówienie na rozprawie karnej a jak cywilnej

Dla kogo?
Studenci, absolwenci, aplikanci, adwokaci, radcy prawni oraz wszystkie zainteresowane osoby…

⚖️ Zajęcia prowadzą znani dziennikarze telewizyjni oraz prezenterzy. Część warsztatową związaną z wystąpieniami przez Sądem czołowi adwokaci polskiej palestry.

⚖️ W części warsztatowej kursu, wystąpienia uczestników będą oparte o kazusy ze spraw administracyjnych, cywilnych i karnych.

⚖️ Warunkiem ukończenia kursu jest wystąpienie 15 minutowe w wybranej przez uczestnika sprawie.

⚖️ Certyfikat potwierdzający udział w kursie wydany przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa


MODUŁ I.

RETORYKA JAKO TEORETYCZNA I PRAKTYCZNA NAUKA SPRAWNEGO MÓWIENIA  (2 dni)

 1. Sztuka wymowy sądowej
 2. Emisja głosu

Sztuka wymowy czy też sztuka sprawnego i pięknego wysławiania się. Obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: dobór właściwych słów, konstrukcja zdań, posługiwanie się figurami retorycznymi. Reguły ich stosowania w celu osiągnięcia zamierzonych efektów wypowiedzi. Pojęcie tekstu i dyskursu (spójność tekstu, typologia tekstów , techniki i style mówienia). Ćwiczenia na pracy z głosem. Uwolnij swój głos a uwolnisz siebie. Ćwiczenia głosowe, nagrania próbne na magnetofon, prezentacje wzorcowych wykonań interpretacyjnych wybitnych aktorów, recytacje w wykonaniu prowadzącego zajęcia, ilustrujące omawiane zagadnienie. Eliminacja parajęzyka typu yyy, eee a także budowanie pewności w przemawianiu.


MODUŁ II        (2 dni)

 1. ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI

Dowiesz się jakie są Twoje cele w zarządzaniu stresem i emocjami – wymiarowanie celów, ćwiczenie coachingowe. Cztery etapy psychologicznej reakcji na zmianę – gdzie jesteś i gdzie chcesz być po treningu – oglądanie fragmentu filmu i dyskusja moderowana plus ćwiczenie coachingowe. Rodzaje stresu i jego objawy na poziomie ciała, emocji, myśli i przekonań. Relaksacja z czekoladką – budowanie kontaktu z własnym ciałem. Świadomość odczuwanych uczuć i emocji w ciele – ćwiczenie ” Nazywanie Uczuć”. Rozpoznawanie swoich potrzeb – 3 aspekty ego. Jak wyjść z pudełka – czyli jak zmienić swoje reakcje na stres. Relaksacja – rozpuszczanie nieprzyjemnych emocji. Rozpoznawanie swoich potrzeb – asertywność

       2. PERSWAZJA, ARGUMENTACJA I WYWIERANIE WPŁYWU

 • Zrozumienie w jaki sposób wykorzystywać wiedzę z zakresu komunikacji, psychologii, coachingu i sprzedaży, aby efektywnie wywierać wpływ na ludzi.
 • Nabycie umiejętności mówienia i słuchania na najwyższym poziomie, połączonych z wybranymi narzędziami z zakresu psychologii społecznej.
 • Zdobycie umiejętności wnikliwej obserwacji, efektywnego słuchania oraz sprawnego posługiwania się mocnymi narzędziami w celu dotarcia do świadomości rozmówcy.
 • Poznanie źródeł pewności siebie i stanowczość. Nabycie wiedzy na temat kompetencji wspierających perswazję, które w przypadku znanych liderów były jednym z czynników warunkujących sukces.
 • Zdobycie wiedzy na temat technik przykuwania uwagi, pobudzania ciekawości czy wzmacniania koncentracji rozmówcy.
 • Nabycie umiejętności wykorzystywania technik perswazji takich jak reaktancja, niedostępność, wzajemność, izolacja, konsekwencja i inne.

MODUŁ III 

SZTUKA ARGUMENTACJI  (2 dni)

m.in. struktura argumentacji, logika i argumentacja prawna, przesłanki skuteczności argumentacji. Przekonanie odbiorcy o prawdziwości tezy będącej przedmiotem argumentacji.


MODUŁ IV  (2 dni)

1. SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

 • uczestnicy przećwiczą techniki skutecznego przekazywania  informacji trudnych i niepopularnych
 • będą potrafili zapobiegać trudnym sytuacjom podczas rozmów, uświadomią sobie role profilaktyki zamiast „gaszenie pożarów”
 • przećwiczą techniki sekwencyjnego zadawania pytań, by rozmówca sam potwierdził, to czego potrzebuje.

Ponadto szkolenie obejmuje m.in.

 • budowanie wiarygodności m.in. elementy komunikacji niewerbalnej i werbalnej, spójność komunikatów. Znaczenie gestów, praca głosem, parajęzyk
 • Podstawowe narzędzia skutecznej komunikacji m.in. siła słowa, język faktów a język emocji. Pytania jako narzędzie kontroli nad procesem komunikacji. Słuchanie aktywne. Zwroty zabezpieczające relacje Rozwijanie indywidualnych kompetencji komunikacyjnych – znaczenie inteligencji emocjonalnej.

2. PSYCHOLOGIA KŁAMSTWA

Ekspresja mimiczna i pantomimiczna jako wskaźniki kłamstwa kodowanie ruchów twarzy i odczytywanie tzw. przecieków. Mikroekspresje mimiczne, symboliczne zachowania niewerbalne

3. WARSZTAT Z KAMERĄ BUDUJĄCY PEWNOŚĆ SIEBIE

Indywidualne wystąpienia uczestników szkolenia. Modulacja głosem, wykorzystywanie pauz. Kontakt wzrokowy. Postawa ciała i gestykulacja. Dynamika na siedząco i stojąco. Komunikacja dwustronna. Pewność wypowiedzi. Indywidualny feedback/informacja zwrotna od trenera i analiza nagrania


TERMINY:

WARSZAWA

02-03 marca 2019
9-10 marca 2019
16-17 marca 2019
23-24 marca 2019

SZCZECIN

16-17 marca 2019
23-24 marca 2019
5-7 kwietnia 2019
13-14 kwietnia 2019

 CENA:

 

2900 zł (zw. z VAT)

– możliwość dofinansowania nawet do 80 % (również dla kancelarii prawnych)- nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub pracujących na terenie woj. mazowieckim oraz pomorskim

– możliwość umorzenia do 25% (brak ograniczeń wiekowych i terytorialnych) więcej informacji https://open.frp.pl/ORGANIZATOR
Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego

MASZ PYTANIA?
e.mail: szkolenia@apkim.pl


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)