ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa,
oraz

PROFESORSKIE CENTRUM DORADZTWA PRAWNEGO
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAŃ,ROZWOJU I EDUKACJI
zaprasza na kurs


 przygotowujący do wykonywania funkcji

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W FIRMIE LUB INSTYTUCJI PAŃSTWOWEJ


Kurs przygotowujący do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych w firmie lub instytucji państwowej, na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające derektywę 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  Podczas 60 godzinnego szkolenia, uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej  i praktycznej z zakresu m.in. obowiązków ochrony danych osobowych, zadań inspektora ochrony danych a także zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych.

PROWADZĄCY KURS:

Nasi szkoleniowcy są inspektorami ochrony danych w firmach, instytucjach publicznych oraz pracownikami naukowymi. 


PROGRAM KURSU

MODUŁ I 

 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ochrona danych osobowych w systemie źródeł prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego i międzynarodowego po zmianie przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Zakres stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uzupełniających przepisów krajowych oraz UE
 3. Podmioty obowiązane do ochrony danych osobowych: administrator, współadministrator, podmiot przetwarzający, dalszy podmiot przetwarzający,
 4. Proces dostosowywania do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Rodzaje obowiązków nałożonych na administratora oraz podmiot przetwarzający.
 5. Organy do spraw ochrony danych osobowych.

MODUŁ II 

OBOWIĄZKI OCHRON DANYCH OSOBOWYCH

 1.  Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych: zgodność z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralność i poufność.
 2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych zwykłych i wrażliwych
 3. Powierzenie i podpowierzenie przetwarzania danych osobowych
 4. Obowiązki informacyjne administratora
 5. Tryb realizacji praw osób, które dotyczą.
 6. Realizacja uprawnień informacyjnych, osób których dane dotyczą (prawo otrzymania kopii danych osobowych i informacji o przetwarzaniu danych).
 7. Realizacja uprawnień korekcyjnych osób, których dane dotyczą (prawo do sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania).
 8. Profilowanie danych osobowych i zakaz zautomatyzowania decyzji indywidualnych.
 9. Zabezpieczenie danych osobowych. Upoważnienie osób do przetwarzania danych osobowych. Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
 10. Ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych.
 11. Prowadzenie Rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych.
 12. Zadania inspektora ochrony danych w postępowaniach.
 13. Naruszania ochrony danych- zgłaszanie i ewidencjonowanie.
 14. Transfer danych do państw trzecich.
 15. Prawne aspekty ochrony danych osobowych w sieciach teleinformatycznych
 16. Kompetencje organu nadzorczego oraz postępowania prowadzone przez organ nadzorczy. Administracyjne kary pieniężne.
 17. Administracyjne i sądowe środki ochrony przysługujące osobie, której dane dotyczą.
 18. Transgraniczne przetwarzanie danych. mechanizmy zgodności i spójności.

WARSZTATY

 1. Sporządzanie umów powierzenia i podpowierzenia przetwarzania danych oraz uzgodnień między współadministratorami.
 2. Sporządzanie oświadczeń w stosunkach z osobami, których dane dotyczą (zgoda na przetwarzanie, komunikaty informacyjne, odpowiedzi na żądania).

MODUŁ III

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 1.  Wyznaczenie inspektora ochrony danych oraz obowiązki informacyjne z tym związane.
 2. Pozycja inspektora ochrony danych w jednostce organizacyjnej.
 3. Zadania inspektora ochrony danych i ich realizacja.
 4. Inspektor ochrony danych a realizacja uprawnień przez osoby, których dane dotyczą.
 5. Współpraca inspektora ochrony danych z organem nadzorczym.

WARSZTATY

1. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami przez inspektora ochrony danych.
2. Tworzenie przez inspektora ochrony danych polityk ochrony danych oraz rejestrów przetwarzania danych

MODUŁ IV

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji według norm serii ISO2700x
 2. Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.
 3. Bezpieczeństwo danych a technologie informatyczne

Czas trwania kursu: 40 godzin


miejsce: WARSZAWA, POZNAŃ, KRAKÓW, GDAŃSK, WROCŁAW, KATOWICE, SZCZECIN


Terminy zjazdów weekendowych (Warszawa):
7-8-9 września 2018
14-15-16 września 2018

Terminy zjazdów weekendowych (Poznań):
7-8-9 września 2018
14-15-16 września 2018

Terminy zjazdów weekendowych (Kraków):
14-15-16 września 2018
21-22-23 września 2018

Terminy zjazdów weekendowych (Gdańsk):
14-15-16 września 2018
21-22-23 września 2018

Terminy zjazdów weekendowych (Szczecin):
14-15-16 września 2018
21-22-23 września 2018

Terminy zjazdów weekendowych (Wrocław):
21-22-23 września 2018
28-29-30 września 2018

Terminy zjazdów weekendowych (Katowice):
21-22-23 września 2018
28-29-30 września 2018

 


CENA KURSU:
2190 zł netto – przy rejestracji do 15 sierpnia 2018

2290 zł netto- przy rejestracji od 16 sierpnia 2018

(możliwość płatności w 2 ratach u organizatora
lub 24 ratach przez Dotpay)


Cena szkolenia obejmuje:
– wykłady,
– materiały szkoleniowe
– certyfikat udziału wystawiony przez organizatora
– punkty ORA i OIRP📌 MASZ PYTANIA?

tel. +48 732 968 844
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

ORGANIZATOR

 • Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
 • Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
 • LAW Center Club

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria (uzupełnić tylko jeśli na wykazie jest więcej niż jedna kancelaria) :

sobota/dzień roboczy (jeśli jest wybór dnia):

Imię i nazwisko słuchacza, wiek lub grupa

Imię i nazwisko słuchacza, wiek lub grupa

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Operator Sp. z o.o.
 2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Oerator Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
 3. Kontakt ze strony Międzynarodowego Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
 4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
 5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

 

/* */