AKADEMIA PRAWA KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO

oraz

PROFESORSKIE CENTRUM DORADZTWA PRAWNEGO

zaprasza na kurs


 KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH


DLA KOGO:

Dla wszystkich zainteresowanych osób tematyką. Prawników i nie-prawników. Kandydaci na członków rad nadzorczych powinni mieć wykształcenie wyższe oraz posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia (również wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek).


PROWADZĄCY KURS:

Pracownicy naukowi oraz wybitni praktycy i specjaliści prawa


PROGRAM KURSU

Program kursu opracowany zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 1. prawa gospodarczego publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202), ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012) oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2016 r. poz. 980 i 1954),
 2. prawa gospodarczego prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych,
 3. prawa pracy,
 4. prawa rynku kapitałowego,
 5. podstaw ekonomii,
 6. podstaw zarządzania,
 7. finansów przedsiębiorstw,
 8. rewizji finansowej oraz analizy sprawozdań finansowych,
 9. zasad ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie,
 10. prawa gospodarczego Unii Europejskiej.

Czas trwania kursu:

80 godzin tj. 4 weekendy x 20 godzin.

Piątek- sobota- niedziela od godziny 10.00


INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINU NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.) przeprowadza komisja wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
Regulamin przeprowadzania egzaminu określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych (Dz.U. poz. 317). http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/317/1
Za organizację egzaminów odpowiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Egzamin składa się z dwóch części, przeprowadzanych w tym samym dniu:

 1. pisemnej – test wielokrotnego wyboru składający się ze 150 pytań; czas przeznaczony na rozwiązanie testu – 150 minut,
 2. ustnej – podczas której osoba zdająca odpowiada na pytania zadawane bezpośrednio przez członków komisji egzaminacyjnej. Warunkiem dopuszczenia kandydata dla części ustnej egzaminu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na nie mniej niż 100 pytań testu.

Egzamin uznaje się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego z obu części egzaminu.
Ponowne przystąpienie do egzaminu w każdym przypadku wymaga udziału w obu częściach egzaminu.

CZYTAJ WIĘCEJ


MIEJSCA I TERMINY KURSU

WARSZAWA

08-10 luty 2019
15-17 luty 2019
22-24 luty 2019
01-03 marzec 2019

POZNAŃ

01-03 luty 2019
08-10 luty 2019
15-17 luty 2019
22-24 luty 2019

SZCZECIN

15-17 luty 2019
22-24 luty 2019
01-03 marzec 2019
08-10 marzec 2019


CENA KURSU:

2800 zł

Możliwość płatności w 2 ratach u organizatora. Pierwsza rata w wysokości 50% w terminie 2 dni od zapisu na kurs

Cena szkolenia obejmuje:
– wykłady,
– materiały szkoleniowe
– prestiżowy certyfikat udziału
–  dodatkowe zaświadczenia na życzenie


A może potrzebujesz dofinansowania do kursu?

Prowadzisz kancelarię? Firmę lub jesteś pracownikiem? Masz możliwość skorzystania z dofinansowania do kursu nawet do 80 proc. w ramach usług rozwojowych. Nie dotyczy osób wykonujących pracę (również na umowę zlecenie i o dzieło) oraz przedsiębiorców w województwie mazowieckim i pomorskim.

Dowiedz się więcej Dofinansowanie

MASZ PYTANIA?

tel. +48 732 968 844
e.mail: szkolenia@apkim.pl

ORGANIZATOR

 • Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria/sala szkoleniowa:

sobota/dzień roboczy:

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek tylko dzieci i młodzież)

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek tylko dzieci i młodzież)

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie przez Akademię Prawa Krajowego i Międzynarodowego, BLUE Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez Akademię Prawa Krajowego i Międzynarodowego, BLUE Operator Sp. z o.o.
 2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Akademię Prawa Krajowego i Międzynarodowego, BLUE Operator Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
 3. Kontakt ze strony Akademii Prawa Krajowego i Międzynarodowego z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
 4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin APKiM
 5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt