Cel kursu

Celem kursu jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej prawnych aspektów prowadzenia działalności medycznej.

Kursanci zapoznają się z problematyką odpowiedzialności prawnej (administracyjnej, karnej, cywilnej), zawodowej, pracowniczej oraz zasadami ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilne.

Kursanci zostaną zaznajomieni z prawną odpowiedzialnością związaną z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

Podniosą swoje umiejętności w zakresie zrozumienia przepisów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza/lekarza dentysty oraz posługiwania się nabytymi umiejętnościami w praktyce.

Przestrzegania standardów wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty. Zabezpieczenie praw i interesów obu stron w stosunku lekarz/lekarz dentysta –pacjent.

Kursant będzie posiadał umiejętności rozwiązywania problemów związanych z zastosowaniem wiedzy prawnej pozostającej w związku z medycyną.

Ukończenie kursu zapewni prawidłowe wykonywanie czynności zawodowych oraz prowadzić będzie do eliminacji zachowań sprzecznych z wymogami prawa.

Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z zajęciami praktycznymi o charakterze warsztatów uzyska właściwą samoświadomość co do złożoności prawa medycznego oraz zależności istniejącej pomiędzy należytą starannością oraz jakością udzielanych świadczeń medycznych a odpowiedzialnością prawną.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone dla radców prawnych, adwokatów, aplikantów adwokackich i radcowskich, studentów prawa, osób zarządzających placówkami medycznymi, lekarzy posiadających swoje gabinety, osób wykonujących zawody medyczne oraz pracowników administracji podmiotów leczniczych.


PROWADZĄCY:

EDYTA RYSIAK- doktor nauk farmaceutycznych. Adiunkt w Zakładzie Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podyplomowych Studiów w zakresie Ubezpieczeń i Prawa Medycznego w Zarządzaniu Ochroną Zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2009r.), Podyplomowych Studiów w zakresie Ochrony Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim (2012 r.) , Higieny i epidemiologii w opiece zdrowotnej oraz Opieki farmaceutycznej w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie (2016r.). W 2013 roku uzyskała certyfikat The Institute of Leadership and Management. Mediator w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Doradca Zawodowy. Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.


Zakres kursu obejmuje:

MODUŁ I  15 luty 2018

Prawa i obowiązki lekarzy

⚖️ Standardy wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (1h)
⚖️ Informacja, zgoda, tajemnica lekarska (1h)
⚖️ Przesłanki dotyczące legalności wykonywania czynności medycznych- warsztaty (2h)
⚖️ Zobowiązania dotyczące rezultatu, a zobowiązanie należytej staranności- warsztaty (2h)
⚖️ Prawne obowiązki lekarza- warsztaty (2h)


MODUŁ II  16 luty 2018

Prawa pacjenta i ich ochrona

⚖️ Prawa pacjenta  (4h)
⚖️ Ochrona praw pacjenta (2h)


MODUŁ III  17 luty 2018

⚖️ Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w działalności związanej ze świadczeniem usług medycznych  (5h)


MODUŁ IV  22 luty 2018

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

⚖️ Zakażenia szpitalne (2h)
⚖️ Odpowiedzialność karna za skutki błędów medycznych (2h)
⚖️ Odpowiedzialność karna za przestępstwa około medyczne  (2h)
⚖️ Karnoprawna ochrona lekarzy/ lekarzy dentystów- warszaty (2h)


MODUŁ V  23 luty 2018 r (6h)

⚖️ Rozstrzyganie sporów przed sądami powszechnymi.
⚖️ Wojewódzka Komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
⚖️ Sądy lekarskie


MODUŁ VI  24 luty 2018 r (6h)

⚖️ Postępowanie sądowe w sprawach dotyczących błędów lekarskich. Warsztaty w oparciu o najnowsze orzecznictwo


PONADTO:

⚖️ Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej
⚖️ Pojęcie, charakterystyka i zakres prawa medycznego
⚖️ Prawo a etyka w medycynie
⚖️ Formy organizacyjno- prawne prowadzenia działalności medycznej
⚖️ Prawne aspekty prowadzenia działalności medycznej
⚖️ Postępowanie przymusowe w medycynie
⚖️ Odmowa leczenia
⚖️ Sytuacje nadzwyczajne w medycynie

ŁĄCZNIE: 50 h (2 x 25 godzin) 2 x (czwartek- piątek- sobota)


MIEJSCE:

ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

parking bezpłatny

TERMIN:

15-16-17 luty 2018

22-23-24 luty 2018
CENA:

 2100 zł netto + 23 %VAT

1950 zł netto (studenci i absolwenci EWSPA)

możliwa płatność ratalna

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 50 godzin szkolenia
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– Certyfikat ukończenia
– Punkty ORA i OIRP

REZERWACJA GRUPOWA:

+48 732 968 844
+48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)