szkolenie


ZAPRASZAMY dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli (pracowników) zaangażowanych w pracę nad nowym kształtem statutu w danej szkole, placówce oświatowej.

Liczne zmiany aktów prawnych regulujących zasady funkcjonowania szkół i placówek powinny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach statutów tych jednostek. Statut to najważniejszy dokument opisujący zasady funkcjonowania placówki oświatowej. Dbanie o poprawność i aktualność jego zapisów należy do obowiązków dyrektora.

Celem głównym zajęć jest dostarczenie informacji o obszarach działalności szkół, które zostały zmienione w przepisach prawa i w związku z tym statuty szkół wymagają nowelizacji.

.

PROGRAM SZKOLENIA :

.

 

 1. Pojęcia podstawowe dotyczące prawa oświatowego i statutu.
 2. Regulacje prawne dotyczące statutu szkoły, m.in.:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. poz 59),
 • Ustawa z dnia 14 września 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 1. Ramowy statut szkoły publicznej i niepublicznej:
 • Funkcje ramowego statutu
 • Zapisy zawarte w ramowym statucie szkoły  w  ustawie PRAWO OŚWIATOWE
 1. Konstrukcja statutu szkoły z uwzględnieniem wszystkich obszarów pracy szkoły, w tym:
 • Cele i zadania szkoły
 • Prawa i obowiązki ucznia,
 • Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły;
 • Zadania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania konfliktów między nimi,
 • Zadania innych pracowników szkoły,
 • Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów
 • Zasady bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły,
 • Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
 • Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom
 • Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu
 • Warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego
 • Obowiązki ucznia w statucie szkoły
 1. Nowelizacja statutu:
 • Motywy wprowadzenie nowelizacji,
 • Praktyki stosowane przy nowelizacji statutu
 • Tekst standaryzowany statutu po następnych nowelizacjach.
 1. Uchwały rady pedagogicznej w sprawie nowelizacji statutu:
 • Struktura uchwały,
 • Słownictwo odnoszące się do uchwały,
 • Sposoby uchwalania nowego statutu placówki

8. Dyskusja prowadzącego z uczestnikami szkolenia.
.

MASZ PYTANIA?

,

 +48 796 194 576     +48 732 968 844

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

TERMIN I MIEJSCE:
Z uwagi na dużą ilość lokalizacji dokładne miejsca szkoleń podawane są indywidualnie w informacjach organizacyjnych.
  Warszawa, 28 luty 2018, godz. 10.00
  Kraków, 01 marca 2018, godz. 10.00

  Szczecin, 23 luty 2018, godz. 10.00
  Gdańsk, 28 luty 2018, godz. 10.00
  Katowice, 1 marca 2018, godz. 10.00
  Piła, 06 marca, godz. 9.30
  Olsztyn, 02 marca , godz. 9.30
  Elbląg, 19 marca , godz.  9.30
  Płock, 05 marca, godz. 9.30
  Siedlce, 01 marca, godz. 9.30
  Lublin, 05 marca, godz. 9.30
  Rzeszów, 01 marca, godz. 9.30
  Kielce , 20 marca, godz. 9.30
  Legnica, 07 marca, godz. 9.30
  Ostrołęka, 27 marca, godz. 9.30
  Białystok, 14 marca, godz. 9.30
  Piotrków Trybunalski, 26 marca, godz. 9.30
  Częstochowa, 04 marca, godz. 9.30
  Kalisz, 12 marca, godz. 9.30
  Włocławek, 15 marca, godz. 9.30
  Słupsk, 05 marca, godz. 9.30
  Zielona Góra, 06 marca, godz. 9.30
  Gorzów Wlkp, 26 marca godz. 9.30
  Radom, 19 marca, godz. 9.30

 📌 cena: 299 zł netto

Z okazji DNIA KOBIET wszystkie osoby które zapiszą się na dowolne szkolenie w dniach 22.02- 08.03.2018 otrzymają od MCBRiE drobny upominek.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 6 godzin szkolenia,
– materiały szkoleniowe
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)