Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa oraz Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego i Centrum Prawa Nowych Technologii BLUE Operator sp. z o.o. zaprasza na szkolenie

HACKING ORAZ INNE CYBERPRZESTĘPSTWA PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU DANYCH KOMPUTEROWYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH ORAZ SIECIACH INFORMATYCZNYCH ORAZ SIECIACH TELEINFORMATYCZNYCH– aspekty techniczne oraz karnomaterialne

 

Szkolenie będzie prowadzone w sposób zrozumiały dla osób nie posiadających wykształcenia informatycznego

DZIEŃ I

1. Wprowadzenie:

 • historia sieci komputerowych oraz Internetu;
 • omówienie zjawiska cyberprzestępczości oraz historii jego kryminalizacji;
 • klasyfikacja cyberprzestępstw oraz próba ich zdefiniowania.

2. Podstawowe informacje na temat funkcjonowanie sieci i Internetu, w tym:

 • składniki sieci;
 • podział sieci komputerowych oraz topologie sieciowe;
 • modele sieci;
 • przesyłanie danych siecią;
 • usługi sieciowe;
 • sieci p2p.

3. Techniczne aspekty cyberprzestępczości:

 • złośliwe oprogramowanie (m.in. wirusy, trojany, spyware);
 • podsłuch komputerowy;
 • łamanie haseł;
 • socjotechnika;
 • spoofing (IP spoofing, „zatruwanie” ARP i DNS, e-mail spoofing);
 • ataki odmowy usługi (DoS, DDoS i DRDoS);
 • wykorzystanie luk i błędów w aplikacjach (w tym SQL Injection i ataki XSS).
 • phishing, pharming, drive-by-pharming;
 • bluejacking i bluehacking;
 • metody anonimizacji (tor, serwery proxy, VPN, itp.) .

4. Regulacje Rady Europy oraz Unii Europejskiej dotyczące cyberprzestępstw przeciwko danym i systemom informatycznym:

 • Konwencja Rady Europy z 23.11.2001 r. o cyberprzestępczości;
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia 12.08.2013 r. dotycząca ataków na systemy informatyczne.

➡DZIEŃ II

1. Omówienie przepisów typizujących przestępstwa przeciwko danym komputerowym – art. 267-269b Kodeksu karnego.

2. Obraz statystyczny przestępczości komputerowej w Polsce.

3 Cyberprzestępstwa związane z treścią informacji w Konwencji Rady Europy z 23.11.2001 r. o cyberprzestępczości oraz w Protokole dodatkowym do niej (Protokół dodatkowy d Konwencji o cyberprzestępczości z dnia 28 stycznia 2003 r. dotyczący penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych).

4 Cyberprzestępstwa związane z treścią w polskim Kodeksie karnym:

 • przestępstwa „pornograficzne” (art. 202 k.k.),
 • „mowa nienawiści” (art. 256 i 257 k.k.).

5 Odpowiedzialność dostawców usług internetowych .

6. Analiza wybranych stanów faktycznych.


PROWADZĄCY

Filip Radoniewicz – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; odbył aplikację radcowską zakończoną złożeniem egzaminu zawodowego; pracował na stanowisku asystenta sędziego (w Wydziale IV Karnym oraz VI Penitencjarnym Sądu Okręgowego w Lublinie); absolwent podyplomowych studiów: „Prawo Unii Europejskiej” na Uniwersytecie Jagiellońskim, „Prawa i wolności człowieka”, współorganizowanego przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Helsińską Fundację Praw Człowieka, oraz „Administracja sieciami komputerowymi” na Politechnice Lubelskiej; autor lub współautor około czterdziestu publikacji, w tym m.in. monografii „Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowy i systemom informatycznym”; jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, prawa nowych technologii oraz praw człowieka.

📌 MASZ PYTANIA?

tel. +48 732 968 844
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

ORGANIZATOR

 • Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
 • Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
 • Centrum Prawa Nowych Technologii Blue Operator
 • Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego

miejsce: Warszawa


termin: 15-16 września 2018

początek: 10.00


cena:

370 zł brutto (jeden dzień szkolenia)
690 zł brutto ( dwa dni szkolenia)


Cena szkolenia obejmuje:
– 6/12 godzin szkolenia,
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– certyfikat uczestnictwa

Możliwość płatności w 2-3 ratach u organizatora lub płatność w ratach w okresie od 3 miesięcy do 3 lat za pośrednictwem systemu ratalnego Dotpay (pożyczka w Alior Bank lub mBank). Proces kredytowy przebiega online, bez wychodzenia z domu, podpisywania umowy ani zaświadczeń o zarobkach.


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria (uzupełnić tylko jeśli na wykazie jest więcej niż jedna kancelaria) :

sobota/dzień roboczy (jeśli jest wybór dnia):

Imię i nazwisko słuchacza, wiek lub grupa

Imię i nazwisko słuchacza, wiek lub grupa

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji  BLUE Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji BLUE Operator Sp. z o.o.
 2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji BLUE Operator Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
 3. Kontakt ze strony Międzynarodowego Centrum Badań Rozwoju i Edukacji z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
 4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
 5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl