Kurs 40 godzin online. Webinarium
DORADCA 
RESTRUKTURYZACYJNY

Prelegentami kursu są wyłącznie wybitni specjaliści i praktycy prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego
 • radca prawny Piotr Zimmerman doradca restrukturyzacyjny
 • radca prawny Bartosz Sierakowski doradca restrukturyzacyjny
 • adwokat Maciej Geronim doradca restrukturyzacyjny
 • adwokat Stefan Jaworski
 • dr hab. Tomasz Strąk Prof. US, kierownik Katedry Zarządzania Finansami Instytutu Finansów US

Dla kogo jest ten kurs?

Dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. W szczególności polecany dla przedsiębiorców oraz osób przygotowujących się do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Wyjątkowa możliwość pozyskania praktycznej wiedzy.

Terminy
BRAK MIEJSC


MODUŁ I
   
   adwokat Maciej Geronim  doradca restrukturyzacyjny       
 • 7 listopada 2020 r. (sobota)godzina 9.00-14.00
       dr hab. Tomasz Strąk  Profesor US, kierownik Katedry Zarządzania Finansami
         Instytutu Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego
 • 8 listopada 2020r. (niedziela) godzina 9.00-14.00
MODUŁ II- radca prawny Bartosz Sierakowski  doradca restrukturyzacyjny
 • 14 listopada 2020 r. (sobota) godzina 9.00-14.00
 • 15 listopada 2020r. (niedziela) godzina 9.00-14.00
MODUŁ III radca prawny Piotr Zimmerman doradca restrukturyzacyjny
 • 21 listopada 2020 r (sobota) godzina 9.00-14.00
 • 22 listopada 2020 (niedziela) godzina 9.00-14.00
MODUŁ IV - adwokat Stefan Jaworski
 • 28 listopada 2020r. (sobota) godzina 9.00-14.00
 • 29 listopada 2020r. (niedziela) godzina 9.00-14.00

Sylwetki Prelegentów na dole strony.

Program
kursu
40 godzin

MODUŁ I  wymiar 10 godzin
 • Prawo handlowe- 5 godzin
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa firm w okresie niewypłacalności- 5 godzin
MODUŁ II   wymiar 10 godzin
 • Prawo upadłościowe- 5 godzin
 • Prawo upadłościowe w praktyce w tym wnioski i pisma w postępowaniu restrukturyzacyjnym- 5 godzin
MODUŁ III   wymiar 10 godzin
 •  Prawo restrukturyzacyjne- 5 godzin
 • Prawo restrukturyzacyjne w praktyce w tym wnioski i pisma w postępowaniu restrukturyzacyjnym- 5 godzin
MODUŁ IV  wymiar 10 godzin NIERUCHOMOŚCI
 • Część ogólna k.c. Tytuł III Mienie,
 • Część ogólna k.c. Tytuł IV Czynności prawne, Dział I Przepisy ogólne,
 • Własność nabycie i utrata własności nieruchomości i użytkowanie wieczyste, posiadanie nieruchomości
 • Księgi wieczyste i hipoteka
 • Zobowiązania: ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika - akcja pauliańska.

Informacje organizacyjne:

 • Kurs w formie webinarium. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań Prelegentom podczas kursu online. 
 • Zapisy trwają do  6 listopada 2020 r do godz. 23.59 lub wyczerpania miejsc
 • Kurs realizowany na Platformie ClickMeeting. Linki do webinarium zostają przesłane na Państwa adres e.mail 3 godziny przed startem każdego z modułów. 
 • Dostęp do materiałów (prezentacji) PDF po kursie.
 • Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia kursu na wskazany w zgłoszeniu adres e.mail.
 • Cena nie obejmuje opłaty za egzamin za licencję doradcy restrukturyzacyjnego w wysokości 1950 zł która opłacana jest indywidualnie przez uczestników w Ministerstwie Sprawiedliwości. Udział w kursie nie obliguje do przystąpienia do egzaminu. Uczestnik może wziąć udział w kursie w celu poszerzenia wiedzy dla własnych potrzeb. Więcej informacji na temat egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego można znaleźć https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-doradcy-restrukturyzacyjnego

Koszt udziału: 1620 zł *
Promocja do 30 października 2020
Koszt udziału bez promocji 1990 zł brutto

Kwota zwolniona z VAT
 • możliwość płatności w dwóch ratach po 50% 
 • Możliwość skorzystania z refundacji kosztów kursu nawet do 80% w ramach usług rozwojowych 
 • dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy . Akademia wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) WUP:  2.14/00162/2020

Płatność:

Płatność przed szkoleniem na podstawie faktury proforma wysłanej po otrzymaniu zgłoszenia.
Dane do płatności:
 Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o.
ul. Górnośląska 4a lok. 17, 00-444 Warszawa
numer rachunku bankowego: 
32 1050 1025 1000 0090 8078 1389

Masz dodatkowe pytania odnośnie kursu?

Napisz: rekrutacja@kursyrefundowane.pl  lub  szkolenia@apkim.pl

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Formularz zgłoszeniowy
Administratorem danych osobowych jest Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o., Warszawa, ul. Górnośląska 4a lok. 17 w, kontakt: daneosobowe[at]apkim.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

SYLWETKI PRELEGENTÓW

Adwokat STEFAN JAWORSKI

Adwokat Stefan Jaworski jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie i wykonuje zawód od 1995 roku. Przez 9 lat współpracował z amerykańską kancelarią adwokacką Hogan & Hartson. Obecnie prowadzi swoją kancelarię adwokacką w Warszawie i zajmuje się sprawami sądowymi z zakresu prawa cywilnego i karnego. Adwokat Stefan Jaworski od 10 lat prowadzi szkolenia w Wydawnictwie CH Beck dla zdających na aplikacje adwokacką i radcowską oraz szkolenia dla zdających egzamin końcowy adwokacji i radcowski. Ponadto prowadzi szkolenia w Izbie warszawskiej z aplikantami adwokackimi, jest egzaminatorem na rocznym kolokwium z prawa karnego i na egzaminie końcowym adwokackim. Jest autorem licznych publikacji książkowych: „Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych”, „69 wzorów apelacji cywilnych i karnych” „Apelacje cywilne i karne”, „Komentarz do zmian w k.p.c. w 2019 r.” wszystkie książki wydane w Wydawnictwie CH Beck. Ponadto jest autorem licznych artykułów o tematyce prawniczej.

radca prawny PIOTR ZIMMERMAN
doradca restrukturyzacyjny

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (1990-1995). Następnie ukończył aplikację sądową (1995-1997), a w latach 1997-2006 pełnił funkcję sędziego. W latach 1997-1999 orzekał w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Szczecinie, w sprawach prowadzonych w trybie postępowania nieprocesowego. W latach 1999-2002 orzekał w Wydziale Gospodarczym, w sekcji upadłościowo-układowej Sądu Rejonowego w Szczecinie. W tym czasie prowadził postępowania upadłościowe oraz pełnił funkcje sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych znaczących spółek regionu. W latach 2003-2006 przewodniczył Wydziałowi do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie oraz pełnił funkcję sędziego komisarza i orzekał w sprawach upadłościowych toczących się w tym wydziale.W 2005 roku jako Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. zniesienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz utworzenia w to miejsce Sądów Rejonowych dla m.st. Warszawy, dla Warszawy Woli oraz Warszawy Żoliborza, przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce. W latach 2005-2006 orzekał także w Wydziale XXIII Gospodarczym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie, rozpoznając w II instancji sprawy gospodarcze, upadłościowe i rejestrowe. W latach 2007-2010 współpracował z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, najpierw jako starszy doradca a następnie jako wspólnik. Brał udział w konsultacjach przed wejściem w życie prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 r. W roku 2006 uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości przygotowującej projekt gruntownej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Więcej na temat Prelegenta https://www.zimmerman.com.pl/zespol/piotr-zimmerman/

radca prawny
BARTOSZ SIERAKOWSKI
 
doradca restrukturyzacyjny

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym. Ma doświadczenie w reprezentacji klientów w procesach cywilnych i gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Brał udział w licznych transakcjach dotyczących nabycia i zagospodarowania nieruchomości. W Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. kieruje pracami zespołu ds. postępowań sądowych i administracyjnych oraz postępowań egzekucyjnych.

Bartosz Sierakowski z sukcesem reprezentował klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.

Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego. Wykłada prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Bartosz Sierakowski jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawnych aspektów reprywatyzacji. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym, Monitorze Prawa Handlowego, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat.

adwokat MACIEJ GEROMIN 
doradca restrukturyzacyjny

Członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego - uczestniczył jako ekspert w pracach nad tzw. "nową upadłością konsumencką" i ustawą Prawo restrukturyzacyjne, Członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie, zawodowo związany z zespołami sporów sądowych i spraw upadłościowych, autor publikacji naukowych z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
Maciej Geromin jest adwokatem, absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stosunków międzynarodowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W 2015 roku pełnił funkcję delegata RP w trakcie 48. Sesji V Grupy roboczej UNCITRAL ds. prawa upadłościowego.

Dr hab. TOMASZ STRĄK Prof. US

Dr hab. Prof. US Tomasz Strąk jest Kierownikiem Katedry Zarządzania Finansami Instytutu Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalista z zakresu zarządzania finansami, strategii, audytu i doradztwa podatkowego, rachunkowości oraz audytu wewnętrznego i rewizji finansowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji dużych projektów restrukturyzacyjnych w sektorze prywatnym i publicznym. Prof. T. Strąk specjalizuje się także w zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi (posiada między innymi certyfikat Prince 2 Practitiner oraz AgilePM) oraz dotyczącymi uszczelnienia systemu podatkowego. Kierował między innymi projektem dotyczącym wdrożenia JPK oraz projektem dotyczącym nowego systemu analitycznego dla administracji skarbowej. W latach 2016 – 2017 jako Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej, a następnie Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów odpowiadał za transformację administracji skarbowej w obszarze poboru podatków oraz za wpływy podatkowe realizowane przez administrację podatkową. Prof. T. Strąk był także członkiem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Tomasz Strąk jest również auditorem wewnętrznym oraz specjalistą z zakresu rewizji finansowej. Jest także autorem szeregu publikacji z zakresu zarządzania finansami, restrukturyzacji i audytu