Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa oraz Akademia Nieruchomości Międzynarodowego Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zaprasza na szkolenie


DOKUMENTY STANOWIĄCE PODSTAWY WPISÓW W KSIĘGACH WIECZYSTYCH


⚖️ PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy wpisów w dziale  IO
2. Podstawy wpisów w dziale II
a) Akty notarialne
b) Postanowienia sądowe, komornicze
c) Decyzje administracyjne
d) Dokumenty wydane w trybie art. 31 ustawy o księgach wieczystych i hipotece: z podpisem poświadczonym notarialnie

3. Dokumenty potwierdzające nabycie praw do spadku:
a) Akty poświadczenia dziedziczenia
b) Postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku i o dział spadku
c) Europejskie Poświadczenie Spadkowe:
– EPS jako sposób potwierdzania praw spadkowych
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego

– Skutki dowodowe EPS
– Tryby wydawania EPS
– Wydawanie EPS przez notariuszy
– EPS jako podstawy wpisów w księgach wieczystych

4. Podstawy wpisów ostrzeżeń w dziale III księgi:
a) Ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym na podstawie zawiadomień z urzędu
b) Postanowienia zabezpieczające (sądowe i prokuratorskie)
c) Postanowienia Komisji do spraw usuwania skutków decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa, tzw. Komisja reprywatyzacyjna
d) Postanowienia Komorników

5. Podstawy wpisów w dziale IV:
a) Dokumenty stanowiące podstawy wpisów hipotek umownych
b) Art. 95 prawa bankowego
c) Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w formie aktu notarialnego
d) Roszczenie o przeniesienie i wpis hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne
e) Wpis wierzytelności zabezpieczonej hipotecznym listem zastawnym


PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Mirosława Pytlewska – Smółka  Od kilkunastu lat orzeka w wydziale wieczystoksięgowymw Warszawie. Doktor nauk prawnych, autorka publikacji na temat nieruchomości oraz ksiąg wieczystych, zwłaszcza elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego z uwzględnieniem systemów teleinformatycznych. Prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w instytutach, również jako trener i wykładowca.


📌 MASZ PYTANIA?

tel. +48 732 968 844
tel. +48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

ORGANIZATOR

  • Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
  • Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
  • LAW Center Club

miejsce: Warszawa ul. Grodzieńska 21/29

parking: bezpłatny


termin: 19 maj 2018

początek: 10.00


cena: 399 zł brutto

Cena szkolenia obejmuje:
– 6 godzin szkolenia,
– materiały szkoleniowe,
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– certyfikat udziału wystawiony przez organizatora
–  zaświadczenia o dokształcaniu zawodowym


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

  1. Przetwarzanie przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o.
  2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
  3. Kontakt ze strony Międzynarodowego Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
  4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
  5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl