Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa oraz Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji i Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zaprasza na szkolenie

Cyberprzestępstwa związane z treścią informacji (przestępstwa związane z rozpowszechnianiem i prezentowaniem nielegalnych treści w Internecie) – aspekty techniczne oraz karnomaterialne

PROGRAM SZKOLENIA:

⚖️ Techniczne aspekty cyberprzestępstw związanych z treścią informacji:

 1. wybrane usługi, które mogą zostać wykorzystane do popełniania przestępstw oraz narzędzia służące wymianie plików (sieci p2p, torrenty, itd.)
 2. metody anonimizacji.

⚖️ Cyberprzestępstwa związane z treścią informacji w Konwencji Rady Europy z 23.11.2001 r. o cyberprzestępczości oraz w Protokole dodatkowym do niej (Protokół dodatkowy d Konwencji o cyberprzestępczości z dnia 28 stycznia 2003 r. dotyczący penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych).

⚖️ Cyberprzestępstwa związane z treścią w polskim Kodeksie karnym:

 1. przestępstwa „pornograficzne” (art. 202 k.k.),
 2. „mowa nienawiści” (art. 256 i 257 k.k.).

⚖️  Odpowiedzialność dostawców usług internetowych .

Szkolenie będzie omawiane w sposób zrozumiały dla osób nie mających specjalistycznej wiedzy z zakresu informatyki


PROWADZĄCY

Filip Radoniewicz – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; odbył aplikację radcowską zakończoną złożeniem egzaminu zawodowego; pracował na stanowisku asystenta sędziego (w Wydziale IV Karnym oraz VI Penitencjarnym Sądu Okręgowego w Lublinie); absolwent podyplomowych studiów: „Prawo Unii Europejskiej” na Uniwersytecie Jagiellońskim, „Prawa i wolności człowieka”, współorganizowanego przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Helsińską Fundację Praw Człowieka, oraz „Administracja sieciami komputerowymi” na Politechnice Lubelskiej; autor lub współautor około czterdziestu publikacji, w tym m.in. monografii „Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowy i systemom informatycznym”; jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, prawa nowych technologii oraz praw człowieka.

📌 MASZ PYTANIA?

tel. +48 732 968 844
tel. +48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

ORGANIZATOR

 • Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
 • Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
 • LAW Center Club

miejsce: Warszawa ul. Grodzieńska 21/29

parking: bezpłatny


termin: 27 marca 2018

początek: 10.00


cena: 349 zł brutto
– 50 proc. (studenci i absolwenci EWSPA)


Cena szkolenia obejmuje:
– 6 godzin szkolenia,
– materiały szkoleniowe,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– certyfikat uczestnictwa
–  punkty ORA i OIRP


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria (uzupełnić tylko jeśli na wykazie jest więcej niż jedna kancelaria) :

sobota/dzień roboczy (jeśli jest wybór dnia):

Imię i nazwisko słuchacza, wiek lub grupa

Imię i nazwisko słuchacza, wiek lub grupa

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o.
 2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
 3. Kontakt ze strony Międzynarodowego Centrum Badań Rozwoju i Edukacji z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
 4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
 5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl lub telefonicznie +48 732 968 844