Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa oraz Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zaprasza na szkolenie

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU PRZETWARZANIA DANYCH INFORMATYCZNYCH

(rozdział XXXIII Kodeksu karnego)

 


TEMATYKA SZKOLENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

⚖️ Wprowadzenie- omówienie przepisów typizujących przestępstwa przeciwko danym informatycznym z rozdziału XXXIII Kodeksu karnego ” Przestępstwa przeciwko ochronie informacji”- art. 267-269 k.k

⚖️ Obraz statystyczny przestępczości komputerowej w Polsce

⚖️ Prezentacja wyników badań akt postępowań w sprawach dotyczących cyberprzestępstw przeciwko ochronie informacji

⚖️ Analiza wybranych stanów faktycznych

Szkolenie będzie omawiane w sposób zrozumiały dla osób nie mających specjalistycznej wiedzy z zakresu informatyki


PROWADZĄCY

Filip Radoniewicz – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; odbył aplikację radcowską zakończoną złożeniem egzaminu zawodowego; pracował na stanowisku asystenta sędziego (w Wydziale IV Karnym oraz VI Penitencjarnym Sądu Okręgowego w Lublinie); absolwent podyplomowych studiów: „Prawo Unii Europejskiej” na Uniwersytecie Jagiellońskim, „Prawa i wolności człowieka”, współorganizowanego przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Helsińską Fundację Praw Człowieka, oraz „Administracja sieciami komputerowymi” na Politechnice Lubelskiej; autor lub współautor około czterdziestu publikacji, w tym m.in. monografii „Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowy i systemom informatycznym”; jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, prawa nowych technologii oraz praw człowieka.

📌 MASZ PYTANIA?

tel. +48 732 968 844
tel. +48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

ORGANIZATOR

  • Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
  • Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
  • LAW Center Club

miejsce: Warszawa ul. Grodzieńska 21/29

parking: bezpłatny


termin: 17 marca 2018

początek: 10.00


cena: 399 zł brutto
– 50 proc. (studenci i absolwenci EWSPA)


Cena szkolenia obejmuje:
– 6 godzin szkolenia,
– materiały szkoleniowe,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– certyfikat uczestnictwa
–  punkty ORA i OIRP


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

  1. Przetwarzanie przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o.
  2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
  3. Kontakt ze strony Międzynarodowego Centrum Badań Rozwoju i Edukacji z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
  4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
  5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl lub telefonicznie +48 732 968 844