ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa oraz

EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI

zaprasza na szkolenie


 ASPEKTY PRAWNO-SKARBOWE W SPRZEDAŻY MIĘDZYNARODOWEJ 


Program szkolenia:

 1. Zasady sporządzania umów w obrocie międzynarodowym
 2. Klauzule oraz umowy towarzyszące, czyli co można znaleźć w międzynarodowej umowie handlowej
 3. Praktyczne przykłady umów międzynarodowych.
 4. Dokumentacja i jej rodzaje w handlu zagranicznym
 5. INCOTERMS jako reguły rządzące w handlu zagranicznym
 6. Sposoby zabezpieczenia transakcji w handlu zagranicznym
 7.  Aspekty celno-skarbowe w eksporcie/imporcie
 8. Konsultacje

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Dr Maksym Ferenc specjalizuje się w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego, jak również prawa korporacyjnego i prawa kontraktów Polski i Ukrainy.Pracował jako główny specjalista w Państwowym Komitecie Ukrainy ds. polityki regulacyjnej i przedsiębiorczości (www.dkrp.gov.ua), gdzie w zakres jego obowiązków wchodziło doradztwo prawne jak dla małych i średnich firm, tak i dużych podmiotów transgranicznych. Jako szef działów prawa ukraińskiego w największych międzynarodowych kancelariach prawnych doradzał polskim i ukraińskim podmiotom gospodarczym m. in. w zakresie negocjacji oraz aspektów korporacyjnych transgranicznego przejęcia ukraińskich oraz polskich spółek. Wspierał także realizacje inwestycji w dziedzinie prawa gospodarczego, ubezpieczeniowego oraz własnoœści intelektualnej na Ukrainie. Nadzorował i koordynował działania międzynarodowych zespołów prawników.
Dr Maksym Ferenc jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, studiował na Wydziale Prawa i Ekonomii Wolnego Uniwersytetu w Monachium. Rozprawę doktorską na temat transformacji prawa ukraińskiego w perspektywie integracji europejskiej obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dr Maksym Ferenc jest autorem wielu opracowań naukowych z zakresu prawa europejskiego i gospodarczego oraz licznych publikacji w branżowych pismach.


📌 MASZ PYTANIA?

tel. +48 732 968 844
tel. +48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

ORGANIZATOR

 • Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
 • LAW Center Club

miejsce i termin:

14 czerwca WARSZAWA,

21 czerwca SZCZECIN,

25 czerwca KRAKÓW,

28 czerwca GDAŃSK,


cena: 405,69 zł netto


Cena szkolenia obejmuje:
– 8 godzin akademickich szkolenia,
– materiały szkoleniowe
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– certyfikat udziału wystawiony przez organizatora
–  zaświadczenia do  ORA i OIRP

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria:

sobota/dzień roboczy:

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek podają tylko dzieci i młodzież)

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek podają tylko dzieci i młodzież)

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w związku z udziałem w szkoleniu.

2. Administratorem danych jest: Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grodzieńskiej 21/29,

3. Zapoznałem(-am) się z treścią Polityki przetwarzania danych osobowych w EWSPA, w tym z klauzulą informacyjną o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz jestem świadomy moich praw dostępu do treści swoich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, tj. wycofania zgody w każdym czasie.

 Rejestracja na szkolenie jest potwierdzeniem wyrażenia zgody.