ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/W-wa oraz

EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI

najstarsza prywatna uczelnia prawnicza w Polsce zaprasza na szkolenie


Celem warsztatu szkoleniowego jest pozyskanie wiedzy i praktycznej umiejętności sztuki argumentacji sądowej. Prowadzącym jest sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem, adwokat, autor nowatorskiego cyklu (nie tylko na polskim rynku) interdyscyplinarnych publikacji ” TEORIA SĄDZENIA”. Obecnie na wielu salach sądowych w Polsce można zauważyć ,iż sędziowie oraz strony procesu korzystali lub nadal korzystają z wiedzy autora zawartej w ww. publikacjach.


DLA KOGO?
⚖️ Sędziowie, adwokaci, radcy prawni oraz wszystkie zainteresowane osoby tematyką.


PRZYKŁADOWE TEMATY PORUSZANE W TRAKCIE SZKOLENIA

⚖️ Cele i funkcji sądowej argumentacji prawniczej (strony procesu, sędzia)

 ⚖️ Przesłanki skuteczności argumentacji

⚖️ Struktura argumentacji

⚖️ Metodologia i kryteria wartościujące

⚖️ Konfrontacja przeciwstawnych hipotez w procesie argumentacyjnym

⚖️ Język argumentacji

⚖️ Zakres przedmiotowy argumentacji w dyskursie prawnym


Miejsce i termin:
Warszawa, 25 czerwca 2018r


cena:
499 zł brutto


cena szkolenia obejmuje:
– 6 godzin szkolenia
– materiały szkoleniowe,
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie do ORA i OIRP
– certyfikat uczestnictwa


PROWADZĄCY SZKOLENIE


Czajka 1

 

adw. prof. nadzw. EWSPA dr Dariusz Czajka

Adwokat, sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym 10 lat jako sędzia-komisarz i przewodniczący Wydziału XVII upadłościowo- układowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Przez 20 lat Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa. Wieloletni wykładowca w kraju i za granicą.


MASZ PYTANIA?
+48 732 968 844
+48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

ORGANIZATOR:

Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego

OBSŁUGA SZKOLENIA:
Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w związku z udziałem w szkoleniu.

2. Administratorem danych jest: Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grodzieńskiej 21/29,

3. Zapoznałem(-am) się z treścią Polityki przetwarzania danych osobowych w EWSPA, w tym z klauzulą informacyjną o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz jestem świadomy moich praw dostępu do treści swoich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, tj. wycofania zgody w każdym czasie.

 Rejestracja na szkolenie jest potwierdzeniem wyrażenia zgody.