Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i praktycznej umiejętności sztuki argumentacji sądowej. Prowadzącym jest sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem, adwokat, autor nowatorskiego cyklu (nie tylko na polskim rynku) interdyscyplinarnych publikacji ” TEORIA SĄDZENIA”. Obecnie na wielu salach sądowych w Polsce można zauważyć ,iż sędziowie oraz strony procesu korzystali lub nadal korzystają z wiedzy autora zawartej w ww. publikacjach.


DLA KOGO?
⚖️ Sędziowie, adwokaci, radcy prawni oraz wszystkie zainteresowane osoby tematyką.


PRZYKŁADOWE TEMATY PORUSZANE W TRAKCIE SZKOLENIA

⚖️ Cele i funkcji sądowej argumentacji prawniczej (strony procesu, sędzia)

 ⚖️ Przesłanki skuteczności argumentacji

⚖️ Struktura argumentacji

⚖️ Metodologia i kryteria wartościujące

⚖️ Konfrontacja przeciwstawnych hipotez w procesie argumentacyjnym

⚖️ Język argumentacji

⚖️ Zakres przedmiotowy argumentacji w dyskursie prawnym


Wybrany fragment TEORII SĄDZENIA cz. I Prawda sądowa

Na argumentację prawniczą realizowaną na co dzień przez radców prawnych, adwokatów, sędziów, prokuratorów, prawników urzędów centralnych lub samorządowych można spojrzeć  jako na kompleks wzajemnych sądów przedstawiających i oceniających określoną strukturę rzeczywistości.

Podstawą refleksji prawniczej z reguły jest dążenie do prawdy i oparcie na tym fundamencie określonego argumentu normatywnego uzasadniające go określone roszczenie bądź zarzut, przy czym prawda to zgodność twierdzeń (przekonań) z określoną strukturą zjawisk. Zatem dążenie do stwierdzenia istnienia, zrozumienia istoty (natury) i znaczenia faktów zarówno w ich układzie czasoprzestrzennym, jak i aspekcie normatywnym jest warunkiem sinb qua non uznania ważności refleksji prawniczej.

Każdy etap prawniczego myślenia powinien znaleźć swoje uzasadnienie w wskazaniu zasady jednoczącej poszczególne ogniwa faktów w jeden wspólny porządek logiczno-funkcjonalny. Porządek ten może zaistnieć tylko i wyłącznie w perspektywie zastosowania systemu domysłów (formułowania hipotez) i ich obaleń – i ostatecznej konfirmacji w procesie wykorzystania dostępnego potencjału dowodowego.

Każdą wiedzę, doświadczenie, dowód świadectwa empirycznego o należy traktować na samym początku jako wstęp do procesu falsyfikacji lub ostatecznego potwierdzenia alternatywnych hipotez stanowiących próbę wyjaśnienia i uzasadnienia danego zjawiska. Jest to proces indukcyjny, wspomagany przez prawa dedukcyjnego myślenia. Często nie jest on sam w sobie konkluzywny, lecz jedynie prawdopodobny. Kolejne ogniwa myślenia prawniczego muszą wynikać jedne z drugich i wzajemnie się podtrzymywać, nie tworzyć chaosu, ale być ze sobą ściśle związane. Innymi słowy, oceniając istnienie i znaczenie faktów należy dążyć do ujęcia ich w sposób kompleksowy, spójny i adekwatny, tj. uwzględniający realną funkcję i strukturę danej rzeczywistości. Prawda lubi się ukrywać za trzema zasłonami: intelektualnego lenistwa, istotnej niedoskonałości myślenia ludzkiego, wreszcie intencjonalnej gry pozorów…..

W sądowym konflikcie interesów dążenie do prawdy jest swoistego rodzaju dialektycznym procesem, w którym przeciwnicy uważają, że mają monopol na jedynie słuszną koncepcję odzwierciedlenia istnienia faktów i ich znaczenia. Jest to w ujęciu J. von Neumanna[1] gra, w której uczestnicy sporu metodami określonymi przez kodeks starają się przekonać sędziego do swoich twierdzeń. W takiej grze prawnik drugiej strony potrafi – i z rozmysłem stara się wprowadzić zakłócenia do komunikatów przekazywanych przez stronę, przeciwko której występuje, stara się sprowadzić te komunikaty do nonsensu, często też blef ma przynieść wymierny efekt. Rolą sędziego jest wykorzystanie wszystkich możliwych środków, by te błędy, zakłócenia zdefiniować i je wyeliminować.

[1] J. v. Neumann: Teoria gier i zachowania ekonomicznego


GDZIE I KIEDY?:

szkolenie e-learning

(off-line) do obejrzenia w dowolnym czasie

(szkolenie dostępne od 20 lutego)

zapisz się już dziś!

CENA:

449 zł brutto
10 % zniżki (studenci i absolwenci EWSPA)
możliwa płatność ratalna

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 6 godzin szkolenia
– materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
– zaświadczenie o punktach ORA i OIRP
– certyfikat uczestnictwa

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510


PROWADZĄCY SZKOLENIE


 

Czajka 1

 

adw. prof. nadzw. EWSPA dr Dariusz Czajka

Adwokat, sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym 10 lat jako sędzia-komisarz i przewodniczący Wydziału XVII upadłościowo- układowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Przez 20 lat Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa. Wieloletni wykładowca w kraju i za granicą.

 

 

 


MASZ PYTANIA?
+48 732 968 844
+48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

ORGANIZATOR:

Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
LAW Center Club
Prawo24.tv
Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego

OBSŁUGA SZKOLENIA:
Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)