Badanie opinii słuchaczy i absolwentów Europejskiego liceum ogólnokształcącego oraz LEX liceum ogólnokształcące


(Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety. Wyniki ankiety pozwolą nam podjąć działania, które dostosują ofertę i funkcjonowanie liceum do potrzeb słuchaczy). Badanie jest przeprowadzane przez podmiot zewnętrzny a Państwa dane osobowe zostaną użyte wyłącznie dla celów przeprowadzenia losowania nagrody.

Imię i nazwisko:

Miejsce zajęć/ dodatkowych konsultacji:

Semestr:

Absolwent

1. Określ w jakim stopniu poniższe czynniki miały wpływ na podjęcie przez Pana(ią) decyzji o nauce w Europejskim/ Lex liceum dla dorosłych ?

(odpowiedź zaznacz w skali od 1-5 gdzie 1 oznacza: „ nie miało znaczenia” a 5 oznacza: „miało decydujące znaczenie”)

Możliwość kształcenia na odległość

Możliwość dodatkowych konsultacji z nauczycielami poza granicami kraju?

Wysokość czesnego:

Organ założycielski tj. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administarcji

Opinia znajomych o liceum:

Poziom dydaktyczny:

Dobra informacja w punkcie rekrutacyjnym:

Reklama liceum:

Inne:

2. Które z podanych informacji o liceum w najwyższym stopniu wykorzystałeś (łaś) przy podejmowaniu decyzji o wyborze liceum? Proszę ocenić w skali od 1-5 (gdzie 5 to max. Liczba punktów).

Strona internetowa liceum www.europejskie.edu.pl:

Reklama radiowa:

Informacje w prasie:

Opinia znajomych:

Plakaty reklamowe/ulotki:

Media społecznościowe FB:

Bezpośrednia informacja od pracowników liceum:

Inne:

3. Jak ocenia Pan(i) obsługę Działu Rekrutacji:

Łatwość uzyskania informacji telefonicznej/email:

Kompetencje pracowników Działu Rekrutacji:

Czy godziny otwarcia Działu Rekrutacji są odpowiednie?

Czy jest Pan/Pani zadowolona z obsługi Działu Rekrutacji?

Co (Pana) Pani zdaniem należałoby w tym zakresie zmienić?

Która z wymienionych powyżej jednostek organizacyjnych liceum wymaga Pana (i) zdaniem poprawy w pierwszej kolejności? Będziemy wdzięczni za uzasadnienie.

4. Jak często odwiedza Pan (i) stronę www.europejskie.edu.pl?

5. Jak Pan (i) ocenia poziom strony internetowej liceum?

Co Pana(i) zdaniem należałoby w tym zakresie zmienić?

6. Czy odwiedza Pan(i) FB liceum ?

7. Jak ocenia Pan(i) przejrzystość platformy Moodle?

Co Pan(i) zdaniem należałoby w tym zakresie zmienić?

OCENA PRACY SEKRETARIATU

1. Czy godziny otwarcia sekretariatu są odpowiednie?

2. Czy sekretariat jest otwierany punktualnie?

3. Czy pracownik sekretariatu traktuje Pana/ Panią w sposób miły i taktowny?

4. Czy ma Pan/Pani problem z uzyskiwaniem informacji w sekretariacie?

5. Czy uzyskuje Pan/Pani w sekretariacie informacje kompletne i wiarygodne?

6. Czy jest Pan/Pani zadowolony z obsługi przez pracownika sekretariatu?

7. Czy kontakt telefoniczny z sekretariatem jest dostępny?

8. Czy strona internetowa liceum zawiera aktualne i przydatne informacje w zakresie sprawnej obsługi przez sekretariat?

9. Czy należy rozszerzyć zakres spraw, które można załatwić za pośrednictwem strony internetowej?

10. Czy pracownik sekretariatu posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do załatwiania spraw ?

11. Czas w jakim sekretariat załatwia Pani/Pan sprawę:

Co (Pana) Pani zdaniem należałoby w tym zakresie zmienić?

12. Dostępność niezbędnych informacji przekazywanych przez sekretariat m.in. harmonogram zajęć, terminy egzaminów, składania podań itd.

Co (Pana) Pani zdaniem należałoby w tym zakresie zmienić?

13. Ogólna ocena pracy pracownika dziekanatu:

DODATKOWA OCENA PRACY SEKRETARIATÓW ZAMIEJSCOWYCH

Ogólna ocena pracy sekretariatu w Londynie:

Co (Pana) Pani zdaniem należałoby w tym zakresie zmienić?

Ogólna ocena pracy sekretariatu w Brukseli:

Co (Pana) Pani zdaniem należałoby w tym zakresie zmienić?

OCENA PRACY DZIAŁU INFORMATYCZNEGO

1. Czy kontakt telefoniczny lub email jest dostępny?

2. Czy ma Pan(i) problem z uzyskiwaniem informacji w dziale informatycznym?

3. Czy uzyskuje Pan (i) w dziale informatycznym informacje kompletne i wiarygodne?

4. Czy jest Pan (i) ogólnie zadowolony z obsługi przez pracowników działu informatycznego?

5. Czy jest Pan (i) zadowolony z pomocy jakie udziela dział informatyczny?

6. Czy dział informatyczny przesyła w stosownym terminie informacje o zmianach?

7. Czas w jakim dział informatyczny załatwia Pan(i) sprawę:

8. Stosunek pracowników działu informatycznego do słuchaczy:

9. Czy dział informatyczny przesyła informację o wynikłych problemach z funkcjonowaniem platformy?

10. Czy dział informatyczny terminowo zamieszcza wykłady/ egzaminy?

11. Ogólna ocena pracy działu informatycznego

POZOSTAŁE

Czy polecił (a) by Pani znajomemu liceum?

Czy jest Pan(i) zainteresowany (a) otrzymaniem informacji dotyczących liceum (oferta, aktualności, newsy z życia liceum itp.?

Czy jest Pan(i) zainteresowany (a) otrzymaniem Newslettera z życia organu prowadzącego tj. Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji?

DODATKOWE PAŃSTWA UWAGI, SUGESTIE ODNOŚNIE FUNKCJONOWANIA LICEUM

Wpisz swój adres email (opcjonalnie)

Wpisz swój numer telefonu (opcjonalnie)