ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa,

EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAŃ,ROZWOJU I EDUKACJI
zaprasza na kurs


 

 AKADEMIA PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I RESTRUKTURYZACYJNEGO


Podczas 27 godzinnego kursu, uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej z zakresu upadłości konsumenckiej, prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego.

Nasi szkoleniowcy są czynnymi doradcami restrukturyzacyjnymi, sędziami, pracownikami naukowymi.

W czasie trwania kursu przekazana zostanie Państwu ich praktyczna wiedza i umiejętności.


PROWADZĄCY KURS:

adw. dr Dariusz Czajka prof. nadzw. EWSPA. Sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym 10 lat jako sędzia-komisarz i przewodniczący Wydziału XVII upadłościowo- układowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Przez 20 lat Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa. Autor wielu publikacji w tym “Upadłość konsumencka w praktyce”. Wykładowca akademicki w kraju i za granicą.

PROGRAM KURSU

Kompendium wiedzy z zakresu upadłości konsumenckiej w praktyce, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

MODUŁ I 7 godzin (czwartek)

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA  w praktyce- w świetle zmian proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości

W świetle najnowszego projektu MS w 2018 r czeka nas mała rewolucja, która otworzy drogę do upadłości konsumenckiej dłużnikom, którzy aktualnie nie mają na to zbyt wielkich szans.

Możliwość ogłoszenia upadłości bez majątkowej bez fazy likwidacyjnej; ocena, czy długi to efekt niedbalstwa dłużnika na etapie tzw. planu spłat oraz wprowadzenie możliwości porozumienia z wierzycielami poza sądem – to główne zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie upadłości konsumenckiej.

Celem zajęć jest praktyczne omówienie różnic z dotychczasowej praktyki i proponowanych zmian przez MS z z punktu widzenia dłużnika- konsumenta, oraz wierzyciela.

PROGRAM:
⚖️ Podstawy ogłoszenia upadłości konsumenckiej po zmianach- dotychczasowa praktyka- różnice
⚖️ Przygotowywanie wniosku o ogłoszenie upadłości;
⚖️ Przebieg postępowania – likwidacja masy upadłości;
⚖️ Przygotowywanie środków zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym;
⚖️ Obowiązki i prawa dłużnika w toku postępowania upadłościowego;
⚖️ Specyfika czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym konsumenta; najczęściej pojawiające się w praktyce problemy: dostęp do konta bankowego konsumenta, uzyskiwanie informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, likwidacja majątku objętego współwłasnością;
⚖️ Plan spłaty;
⚖️ Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty;
⚖️ Umorzenie zobowiązań po wykonaniu planu spłaty;

MODUŁ II  wymiar: 10 godzin (piątek- sobota)

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE w praktyce

 1. Przesłanki prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych.
 2. Rola sądu i sędziego-komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 3. Zadania i uprawnienia nadzorcy układu, nadzorcy sądowego oraz zarządcy
 4. Pozycja i funkcje zgromadzenia wierzycieli i rady wierzycieli
 5. Przebieg i skutki przyspieszonego postępowania układowego
 6. Przebieg i skutki postępowania układowego
 7. Przebieg i skutki postępowania sanacyjnego
 8. Metody restrukturyzacji zobowiązań dłużnika
 9. Odrębne postępowanie restrukturyzacyjne
 10. Dopuszczalność pomocy publicznej.
 11. Sporządzanie umowy z nadzorcą układu (warsztat praktyczny)
 12. Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego (warsztat praktyczny)
 13. Tworzenie sprawozdań nadzorcy sądowego oraz zarządcy (warsztat praktyczny)
 14. Przygotowanie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości (warsztat praktyczny)
 15. Sporządzanie wniosku o wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego (warsztat praktyczny)

MODUŁ III wymiar: 10 godzin (sobota- niedziela)

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE w praktyce

 1. Podstawy ogłoszenia upadłości
 2. Rola sądu i sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym
 3. Zabezpieczenie majątku dłużnika
 4. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby, majątku oraz zobowiązań upadłego
 5. Ustalenie składu masy upadłości
 6. Zaskarżanie czynności upadłego
 7. Zadania i uprawnienia syndyka
 8. Zwołanie i prowadzenie zgromadzenia wierzycieli
 9. Powołanie i rola rady wierzycieli
 10. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności
 11. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności
 12. Ustalenie listy wierzytelności
 13. Zaskarżenie listy wierzytelności
 14. Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności
 15. Układ w upadłości
 16. Likwidacja masy upadłości
 17. Podział funduszy masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
 18. Kolejność zaspokajania wierzycieli
 19. Odrębne postępowania upadłościowe (wobec deweloperów; banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji)
 20. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 21. Tworzenie listy wierzytelności (warsztat praktyczny)
 22. Tworzenie planu podziału (warsztat praktyczny)
 23. Tworzenie sprawozdań syndyka (warsztat praktyczny)
 24. Sporządzanie wniosku o wynagrodzenie syndyka (warsztat praktyczny)

MIEJSCA I TERMINY KURSU

Nie pasuje Ci termin kursu? Kolejna edycja już październik/listopad 2018.
Informacje e.mail: biuromcbrie@gmail.com

POZNAŃ

20-21-22-23 września 2018


KRAKÓW
11-12-13-14 października 2018


WROCŁAW
-25-26-27-28 października 2018


GDAŃSK
18-19- 20- 21 października 2018


WARSZAWA

13-14-15-16 września 2018 lub
4-5-6-7 października 2018


KATOWICE
25-26-27-28 października 2018


SZCZECIN
8-9-10-11 listopada 2018

CENA KURSU:

udział w module

499 zł netto +23% VAT – udział tylko w module nr 1 (upadłość konsumencka)
1499 zł netto + 23% VAT- udział tylko w modułach nr 2-3 (prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe)
1999 zł netto +23% VAT – udział we wszystkich modułach (4 dni)

Możliwość płatności w 2-3 ratach u organizatora lub płatność w ratach w okresie od 3 miesięcy do 3 lat za pośrednictwem systemu ratalnego Dotpay (pożyczka w Alior Bank lub mBank). Proces kredytowy przebiega online, bez wychodzenia z domu, podpisywania umowy ani zaświadczeń o zarobkach.

Cena szkolenia obejmuje:
– wykłady,
– materiały szkoleniowe
– prestiżowy certyfikat udziału
–  dodatkowe zaświadczenia na życzenie


MASZ PYTANIA?

tel. +48 732 968 844
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

ORGANIZATOR

 • Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
 • Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
 • LAW Center Club

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria/sala szkoleniowa:

sobota/dzień roboczy:

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek tylko dzieci i młodzież)

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek tylko dzieci i młodzież)

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Operator Sp. z o.o.
 2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Oerator Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
 3. Kontakt ze strony Międzynarodowego Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
 4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
 5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

 

/* */