NASZA AKTUALNA OFERTA

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawców wobec pracowników oraz pracowników wobec pracodawców w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Sądów Administracyjnych i Sądów Apelacyjnych
termin: 16-17 kwietnia WARSZAWA (2 dni- 16 godzin, lub jeden dzień 8 godzin)
prowadzący: Zbigniew Szczuka sędzia w Sądzie Okręgowym Warszawa  Praga w Warszawie. Od ponad 30 lat zajmuje się szeroko rozumianą problematyką prawa pracy. Wieloletni wykładowca prawa pracy dla aplikantów radcowskich


Naruszenie dóbr osobistych, dyskryminacja, mobbing i konflikt interesów
termin: 21 kwietnia WARSZAWA (2 dni- 16 godzin, lub jeden dzień 8 godzin)
prowadzący: Zbigniew Szczuka sędzia w Sądzie Okręgowym Warszawa  Praga w Warszawie. Od ponad 30 lat zajmuje się szeroko rozumianą problematyką prawa pracy. Wieloletni wykładowca prawa pracy dla aplikantów radcowskich