NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA


Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników podmiotów wykonujących na co dzień czynności kancelaryjne tj. rejestrujących, akceptujących, podpisujących, zakładających sprawy procedujących spawy w postaci papierowej czy elektronicznej, jak również dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu obsługi sekretariatu, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat zasobów stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i wykazu akt w pracy sekretariatów administracji publicznej.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z tzw. dobrą praktyką i zasadami zarządzania dokumentacją zarówno papierową jak i elektroniczną, zdobędą także wiedzę o prawidłowym i sprawnym procesie tworzenia prawa wewnętrznego w obszarze instrukcji kancelaryjnej. Zapoznają się z modelami przepływu informacji/dokumentu począwszy od jej wpływu, aż do zakończenia procedury jej archiwizowania.

 

     1.Podstawowe przepisy prawne z uwzględnieniem projektowanych zmian dotyczące zarządzania dokumentacją- podmioty zobowiązane do ich stosowania.

 • Systemy kancelaryjne obowiązujące w Polsce;
 • Standardowe elementy instrukcji kancelaryjnej;
 • Rzeczowy wykaz akt – istota i konstrukcja;
 • Czynności kancelaryjne wykonywane w systemie tradycyjnym;
 • Czynności kancelaryjne wykonywane w systemie EZD;
 1. Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym
 • Zadania kancelarii
 • Zasadnicze etapy obiegu dokumentacji
 • Punkty zatrzymania pism
 • Załatwianie spraw, korespondencja przychodząca i wychodząca
 • Rejestracja i znakowanie pism lub spraw
 • Formy załatwiania spraw
 • Podpisywanie pism
 • Terminy załatwiania spraw
 • Przechowywanie akt bieżących
 • Tryb przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego lub składnicy akt
 1. Czynności kancelaryjne w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją:
 • zasadnicze pojęcia dot. EZD
 • analiza mechanizmów i procesów EZD
 • etapy obiegu dokumentów w ramach EZD
 • zadania kancelarii
 • korespondencja papierowa
 • korespondencja elektroniczna
 • dekretacja
 • akceptacja jedno lub wielostopniowa
 • spis spraw w systemie EZD
 1. Podział dokumentacji ze względu na kryteria:
 • Kryterium Wartości Archiwalnej Dokumentacji
 • Kryterium ze względu na nośnik
 • Kryterium dostępności dla osób trzecich

     5.Sztuka właściwej archiwizacji dokumentów.

 • Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Przekazywanie akt do archiwum zakładowego – definicja materiałów archiwalnych, standardy pomieszczeń archiwalnych, przechowywanie akt, klasyfikacja archiwalna.
 1. Dyskusja z uczestnikami szkolenia.

 

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 5 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.