INTENDENT W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ – SMACZNA I ZDROWA STOŁÓWKA PO ZMIANACH W USTAWIE O ŻYWIENIU


Szkolenie przeznaczone jest dla szkół i placówek oświatowych: Intendent, kierownik stołówki, kucharka, dyrektor placówki oświatowej.

W trakcie szkolenia zostaną Państwo zapoznani z obowiązkami intendenta przede wszystkim w odniesieniu do Kodeksu Pracy. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące prawa zamówień publicznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. W trakcie szkolenia poruszony zostanie problem nadwagi i otyłości dotyczący dzieci w wieku szkolnym. Zdobędą Państwo również wiedzę na temat zasad GHP i GMP oraz elementów HACCP

 1. Aktualnie obowiązujące przepisy – intendent w placówce oświatowej:
 • Obowiązki Intendenta w odniesieniu do Kodeksu Pracy
 • Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami – dyscyplina finansowa intendenta
 • Gospodarka magazynowa – dostawa i przyjęcia towaru
 • Prawo zamówień publicznych – bezpieczeństwo zdrowotne żywności
 • Jakość żywienia dzieci i młodzieży w placówce oświatowej od 1 września 2016r.
 1. Zdrowa i smaczna stołówka w placówce oświatowej – jak sprawić, by dzieci chętnie jadły?
 • Planowanie kilkudniowych smacznych posiłków w placówce oświatowej
 • Problem nadwagi i otyłości wśród przedszkolaków – stosowanie programów zdrowego żywienia
 • Dlaczego warzywa takie straszne, czyli jak zachęcić dzieci do jedzenia warzyw i owoców?
 1. Zasady układania zbilansowanych jadłospisów i obliczanie wartości energetycznej posiłków.
 • Układanie racjonalnych, zbilansowanych jadłospisów zgodnie z zasadami układania, obliczanie średnioważonej normy na energię i składniki odżywcze, obliczanie wartości energetycznej oraz zawartości składników odżywczych w jadłospisach
 1. Zasady GHP, GMP oraz HACCP.
 • Zapoznanie z zasadami GHP, GMP i HACCP
 • Przepisy BHP – realizacja wymagań sanitarnych i higienicznych
 1. Dyskusja z uczestnikami szkolenia.